‌​

TİCARET BAKANLIĞI-GÜMRÜK VE MUHAFAZA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK TÜM GYS KONULARINI KAPSAYAN SORU BANKASI KİTABI

Ürün Kodu : KTG16

130,00 TL

TİCARET BAKANLIĞI-GÜMRÜK VE MUHAFAZA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK TÜM GYS KONULARINI KAPSAYAN SORU BANKASI KİTABI Ticaret Bakanlığı ŞEF, KISIM AMİRİ, BÖLGE AMİRİ, GÜMRÜK MÜDÜR YARDIMCISI, KAÇAK İSTİHBARAT MÜDÜRÜ ve GÜMRÜK MÜDÜRÜ kadrolarına yönelik GÜMRÜK, KAÇAKÇILIK, DIŞ TİCARET VE SAİR MEVZUAT ile ilgili TÜM GÖREVDE YÜKSELME KONULARINI kapsayan ve 5 şıklı (A,B,C,D,E) 4.200 adet özenle hazırlanmış soru bulunmaktadır.

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınızİÇİNDEKİLER

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Testi (Sorular madde madde işlenmiştir)................................................................. 1 – 60

Eşyanın Kıymeti (Gümrük Kanunu ve Yönetmelik)  Testi............................................................................... 61 – 79

Eşyanın Menşei (Gümrük Kanunu ve Yönetmelik)  Testi................................................................................ 80 – 95

Gümrük Kanunu  Deneme Testi 1.................................................................................................................... 96 – 102

Gümrük Kanunu  Deneme Testi 2.................................................................................................................. 103 – 109

Gümrük Kanunu  Deneme Testi 3.................................................................................................................. 110 – 115

Gümrük Kanunu  Deneme Testi 4.................................................................................................................. 116 – 125

Gümrük Kanunu  Deneme Testi 5  (Sürelerle ilgili sorular)............................................................................. 126 – 127

Gümrük Yönetmeliği Testi (Sorular madde madde işlenmiştir)........................................................................ 128 – 199

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 1............................................................................................................ 200 – 204

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 2............................................................................................................ 205 – 208

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 3............................................................................................................ 209 – 213

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 4............................................................................................................ 214 – 218

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 5............................................................................................................ 219 – 224

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 6............................................................................................................ 225 – 229

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 7............................................................................................................ 230 – 236

Gümrük Yönetmeliği Deneme Testi 8 (Sürelerle ilgili sorular)........................................................................ 237 – 241

Gümrük Tarife Ve İstatistik Pozisyonu Testi ................................................................................................ 242 – 246

Kıymet Hesaplamaları Konu  ve Testi............................................................................................................ 247 – 256

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Mülga BKK) (15481) Testi................................................................................. 257 – 268

Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Gümrük Genel Tebliği) (Seri No:4) Testi......................................... 269 – 270

Yatımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) Testi............................................................. 271 – 272

Uzlaşma Yönetmeliği Testi............................................................................................................................... 273 – 276

Hariçte İşleme-Geçici İhracat G.G.T. (Seri No:1) Testi............................................................................... 277 – 279

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Testi........................................................................................... 280 – 282

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği G.G.T. (Seri No:6) Testi..................................................................... 283 – 285

Tır İşlemleri (Tır karnesi) Uygulama Tebliği G.G.T. (Seri No:1) Testi....................................................... 286 – 294

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Testi............................... 295 – 301

Tahsilat İşlemleri (Tahsilat tebliği) G.G.T. (Seri No:2) Testi....................................................................... 302 – 306

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) Testi................................................................................ 307 – 316

Nihai Kullanım İzni Tebliği (Seri No:1) Testi.................................................................................................. 317 – 318

Transit Tebliği (Seri No:4) (G.G.T) Testi........................................................................................................ 319 – 330

Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği Testi.................................................................................... 331 – 335

Serbest Bölgeler Kanunu Testi........................................................................................................................ 336 – 338

Tebliğler soru cevapları.................................................................................................................................... 339 – 339

Dış Ticaret Testleri…(Tüm Yönleriyle) ............................................................................................................................

İthalat Rejim Kararı ve İthalat Yönetmeliği Testi........................................................................................... 340 – 342

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi.......................................... 342 – 349

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi........................................................... 349 – 351

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi.................................... 351 – 352

İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi...................................................... 352 – 352

Belirli Tekstil Ürünleri İth.Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi......... 353 – 356

İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler

Menşeli Tekstil Ürünleri İth.Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi..... 356 – 358

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar ve Yönetmelik Testi....................................... 359 – 363

Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı Testi....................................................................................................... 363 – 364

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Testi........................................................................................ 364 – 365

CE İşareti  Testi.................................................................................................................................................. 366 – 366

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Testi............................................. 367 – 369

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Testi........................................ 369 – 369

Uluslar arası Gözetim Şirketi (Ürün Güvenliği ve Denetimi) Testi............................................................. 369 – 370

İhracat Rejim Kararı ve Yönetmeliği Testi..................................................................................................... 370 – 374

İhracatta Yönelik Devlet Yardımları Kararı Testi.......................................................................................... 374 – 374

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Testi................................................................................................... 374 – 375

Bedelsiz İhracat Tebliği Testi........................................................................................................................... 375 – 376

İhracatta Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna Yapılacak Kesintiler (DİFİF) Testi.................................. 376 – 376

İhracı Kayda Bağlı mallar Listesi Testi........................................................................................................... 376 – 376

İhracat, Transit Tic., İhr.Say.Tes.Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Harç İstisnası (2017/4) Testi.......... 376 – 377

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Tic.İliş.Mevz.(CİTES) Testi............ 377 – 377

OFFSET Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Testi................................................................................................ 377 – 377

Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Testi...... 378 – 379

TURQUALİTY Testi........................................................................................................................................... 379 – 380

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hk Tebliğ Testi................................... 380 – 380

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ Testi......................................... 380 – 380

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müş.Hiz. Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalat Teb Testi.......... 380 – 381

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresi ve Yönetmelik Testi................................... 381 – 384

Hariçte İşleme Rejim Kararı Testi................................................................................................................... 385 – 390

Hariçte İşleme-Geçici İhracat G.G.Tebliği (Seri No:1) Testi....................................................................... 391 – 393

Kambiyo Testi..................................................................................................................................................... 394 – 395

Ödeme Şekilleri Testi........................................................................................................................................ 395 – 396

Teslim Şekilleri Testi......................................................................................................................................... 396 – 399

Sınır Ticareti Testi.............................................................................................................................................. 399 – 400

Dış Ticaret sorularının cevapları .................................................................................................................... 401 – 401

Dış Ticaret Deneme Testi 1............................................................................................................................. 402 – 404

Dış Ticaret Deneme Testi 2............................................................................................................................. 405 – 407

Dış Ticaret Deneme Testi 3............................................................................................................................. 408 – 410

Dış Ticaret Deneme Testi 4............................................................................................................................. 411 – 414

Dış Ticaret Deneme Testi 5............................................................................................................................. 415 – 418

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Testi.................................................................................................... 419 – 436

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test 1 ................................................................................................ 437 – 440

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test 2 ................................................................................................ 441 – 445

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test 3 ................................................................................................ 446 – 450

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test 4 ................................................................................................ 451 – 455

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test 5 ................................................................................................ 456 – 460

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Test cevapları .................................................................................. 461 – 461

Tasfiye Yönetmeliği Testi ............................................................................................................................... .462 – 464

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Testleri......................................................................................... 465 -481

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Testleri......................................................................................... 482 -495

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testleri................................................................................................ 496 - 522

6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.Testleri...................................................................................................................... 523 - 539

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Testleri...................................................................................................... 540 - 545

4734 Sayılı İhale Kanunu Testleri.................................................................................................................... 546 - 553

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu Testleri................................................................................... 554 - 558

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Testleri...................................................................... 559 -573

2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu Testleri........................................................................................ 574 - 579

6331-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Testleri............................................................................................... 580 - 584

5176-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararı Kanunu Testleri......................................................................... 585 - 587

3628-Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Yolsuzluklarla Müc.Kn Testi................................................ 588 - 591

3071-Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun Testleri................................................................... 592 - 593

Nakit Kontrollerine İlişkin Gelenlge (2016/1-2017/1) Testleri..................................................................... .594 - 596

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Testi.............................................................................................................. 597 - 601

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Testi................................................................................................ 602 - 611

815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve
Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat Ve Ticaret Hakkında Kanun Ve
Gümrük Gözetimiyle İlgili Tebliğ Testi............................................................................................................. 612 - 613

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Ve
İlgili Yönetmelik Testi......................................................................................................................................... 614 - 617

2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Testi................................................................. 618 - 620

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aktarılmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunu Testi..................................................................................................................................... 621 - 624

640 Ve 1 Sayılı Tb’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kar. Testi............................................................. 625 - 635

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Diğer Aletler Hak.Kanun Ve Yön.Testi....................................................... 636 - 638

Kambiyo Mevzuatı Testi ................................................................................................................................... 639 - 640

Ödeme Şekilleri Testi......................................................................................................................................... 641 - 642

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği Testi............................................................................ 643 - 650

Adli Kolluk Yönetmeliği Testi ........................................................................................................................... 651 - 652

Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Testi ................................................................................................ 653 - 655

Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği Testi..................................................................... 656 - 661

Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usuller
Hakkında Yönetmelik Testi .............................................................................................................................. 662 - 663

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş-Çıkışın Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik Testi............................................................................................................................... 664 - 665

Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında
Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi
Hakkında Yönetmelik Testi............................................................................................................................... 666 - 667

Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği Testi (Gümrük İşlemleri) (Seri No:9)............................................... 668 - 670

Tır İşlemleri G.G.Tebliği (Seri No:1) Testi...................................................................................................... 671 - 678

Gümrükler Muhafaza Gen.Müd. Bütçesindeki
Gizli Hizmet Giderleri Yönergesi...................................................................................................................... 679 - 680

Pasaport Kanunu Testi...................................................................................................................................... 681 - 683

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan
Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiye Ve Yapılan Masraflara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği Testi.................................................................................................................. 684 - 686

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan 
Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği Testi............................................................. 687 – 690

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Testi  691 – 696

Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan
Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Denetimi
Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Testi............................................................................................................ 697 - 699

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi Testi............................................................................................. 700 – 706

6245-Harcırah Kanunu Testi............................................................................................................................ 707 – 712

Deneme Testi 1.................................................................................................................................................. 713 – 721

Deneme Testi 2.................................................................................................................................................. 722 – 730

Deneme Testi 3.................................................................................................................................................. 731 – 739

Deneme Testi 4.................................................................................................................................................. 740 – 745

Deneme Testi 5.................................................................................................................................................. 746 – 754


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı