‌​

GÜMRÜK TARİFESİ, SINIFLANDIRMANIN TEMEL PRENSİPLERİ, UYGULAMA ÖRNEKLERİ(2017 AS DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE)

Ürün Kodu : KTG06

150,00 TL 200,00 TL

Bu kitapta, sınıflandırmanın temel prensiplerine, doğru sınıflandırmaya ilişkin ipuçlarına, ulusal ve uluslararası veri tabanlarının kullanımına, sınıflandırılmasında güçlük çekilen ve ticaret hacmi yüksek “ses ve görüntü cihazları”, “bilgisayar ve donanımları”, “monitörler”, “elektrikli aydınlatma cihazları”, “oyuncak, oyun ve spor malzemeleri”ne ilişkin derinlemesine bilgi paylaşımına yer verilmiştir. Kitapta, daha önce yapılmamış bir çalışma olan tarife sınıflandırması kararlarına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuatın pozisyon sırasına göre birleştirilmiş tablosu da bulunmaktadır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Gümrük ve Ticaret Tarife Uzmanları Sn. A. Ercan İLGÜZ, Sn. Berk YILDIRIM, Sn. Seda YILDIRIM ve Gümrük Muayene Memuru Sn. Cihan Haydar KÜÇÜKFALAY tarafından hazırlanan ‘’Gümrük Tarifesi, Sınıflandırmanın Temel Prensipleri, Uygulama Örnekleri (2017 AS Değişiklikleriyle Birlikte)‘’ adlı 585 sayfalık eser satışa sunulmuştur. Söz konusu kitapta, Tarife Sistemi ve Sınıflandırmanın Esasları detaylıca incelenirken, “Ses ve Görüntü Cihazları,  Bilgisayar ve Donanımları, Monitörler, Oyuncaklar ve Spor Ekipmanı, Elektrikli Aydınlatma Gereçlerinin” sınıflandırılması resimli örneklerle açıklanmaktadır. Eser, sektör bazında hazırlanacak sınıflandırma kitaplarının 1.cildini oluşturmaktadır. Gümrük Tarifesi üzerine başucu kitabı niteliğindeki kitabın tüm Gümrük Müşavirleri , Gümrük Müşavir Yardımcıları , Dış Ticaret firması çalışanlarının kütüphanesinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız


Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER. i

KISALTMALAR LİSTESİ iii

ŞEKİL LİSTESİ iii

TABLO LİSTESİ iv

GİRİŞ. 1

1 . BÖLÜM: TARİFE SİSTEMİ 2

1.1 TARİHÇE. 2

1.2 TARİFE SİSTEMİNİN KAYNAKLARI 4

1.2.1 Armonize Sistem Nomanklatürü. 4

1.2.2 Armonize Sistemde Fasılların Yapısı 5

1.2.3 Armonize Sistem Komitesi 6

1.2.4 Kombine Nomanklatür 7

1.2.5 Tarife ve İstatistik Nomanklatürü Komitesi (Kombine Nomanklatür Komitesi) 8

1.3 TÜRK GÜMRÜK TARİFESİ 8

1.3.1 Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin Yasal Çerçevesi 8

1.3.2 TGTC’nin Yapısı 14

1.3.3 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejim Kararı 15

1.4 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB) 16

1.4.1 BTB Nedir?. 16

1.4.2 BTB Nasıl Verilir?. 17

1.4.3 BTB'lere Nasıl Erişilir?. 19

1.4.4 BTB Nasıl Geçerliliğini Kaybeder?. 20

2 . BÖLÜM: Sınıflandırmanın esasları 22

2.1 SINIFLANDIRMAYA GİRİŞ. 22

2.1.1 Sınıflandırmanın Tanımı 22

2.1.2 Sınıflandırmanın Uyumlaştırılmasının Önemi 23

2.1.3 Sınıflandırmada Kullanılan Mevzuat 24

2.1.4 Sınıflandırma Yapılırken Yararlanılabilecek Diğer Kaynaklar 24

2.1.5 Sınıflandırmada İzlenecek Yol: 29

2.2 SINIFLANDIRMADA GYK'NIN KULLANILMASI 30

2.2.1 Genel Açıklamalar 30

2.2.2 Eşyanın GYK 1 ve 6'ya Göre Sınıflandırılması 31

2.2.3 Eşyanın GYK 5(a) ve 5(b)'ye Göre Sınıflandırılması 36

2.2.4 Eşyanın GYK 2(a) ve 2(b)'ye Göre Sınıflandırılması 39

2.2.5 Eşyanın GYK 3(a), 3(b) ve 3(c)'ye Göre Sınıflandırılması 43

2.2.6 Eşyanın GYK 4'e (En Çok Benzeyen Eşyaya) Göre Sınıflandırılması 58

3 . Bölüm: belirli eşya grupları için sınıflandırma KILAVUZLARI 59

3.1 SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI 59

3.1.1 Giriş. 59

3.1.2 Kaydetme Fonksiyonu Bulunmayan, Kaydedilmiş Sesi Dinlemeye Yarayan Cihazlar 62

3.1.3 Ses Kaydetme Cihazları 64

3.1.4 Görüntü Kaydetme ve İzleme Ekipmanı 68

3.1.5 Radyo Yayını Alıcı Cihazlar 70

3.1.6 Televizyon Cihazları 73

3.1.7 Video Monitörleri ve Projektörleri 76

3.1.8 Hoparlör, Amplifikatör ve Mikrofonlar 78

3.1.9 TV Kameraları, Video Kameralar ve Dijital Fotoğraf Makineleri 81

3.1.10 Ses ve Görüntü Cihazlarının Aksam ve Parçalarının Sınıflandırılması: 84

3.1.11 Üzerinde Kayıt Bulunan veya Boş Haldeki Çeşitli Mesnetlerin Sınıflandırılması 86

3.1.12 İlk Bakışta Ses ve Görüntü Cihazlarına Benzeyen Eşyanın Sınıflandırılması 89

3.1.13 Bileşik Eşya. 90

3.1.14 Birden Çok Fonksiyonu Bulunan Eşya. 90

3.2 BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ SINIFLANDIRILMASI 91

3.2.1 Giriş. 91

3.2.2 Bilgisayarların Sınıflandırılması 94

3.2.3 Müstakil Birimlerin Sınıflandırılması (Monitörler, Göstergeler ve Projektörler) 99

3.2.4 Yazıcılar ve Tarayıcıların Sınıflandırılması 102

3.2.5 Klavye, Fare ve Diğer Giriş Birimlerinin Sınıflandırılması 105

3.2.6 Hub, Adaptörler ve Diğer Ağ (Network) Ünitelerinin Sınıflandırılması 106

3.2.7 Ses, Görüntü ve Grafik Cihazlarının Sınıflandırılması 108

3.2.8 Diğer Müstakil Birimlerin Sınıflandırılması 112

3.2.9 Dahili Parça ve Aksesuarların Sınıflandırılması 117

3.2.10 Bilgisayarların Aksam-Parça ve Aksesuarlarının Sınıflandırılması 122

3.2.11 Bilgisayar Aksesuarlarının Sınıflandırılması 123

3.2.12 Yazılımların Sınıflandırılması 123

3.2.13 Kayıt Yapılmamış (Boş) Mesnetlerin Sınıflandırılması 126

3.2.14 Sınıflandırmada Yaşanan Zorluklar (sınıflandırılması karmaşık olanlar gibi birşey yazsak??) 128

3.2.15 84 ve 85. Fasıldan Hariç Bırakılanlar ve İstisnai Eşyalar 129

3.3 ELEKTRİKLİ AYDINLATMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI 130

3.3.1 Giriş. 130

3.3.2 İstisnai Sınıflandırmalar 132

3.3.3 Ampullerin Sınıflandırılması 136

3.3.4 Elektrikli Aydınlatma Cihazlarının Parçalarının Sınıflandırılması 144

3.3.5 LED, LED Modül ve LED Aydınlatmaların Sınıflandırılması 145

3.4 OYUNCAKLAR, OYUNLAR ve SPOR MALZEMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 148

3.4.1 Giriş. 148

3.4.2 Oyuncakların Sınıflandırılması 150

3.4.3 Oyunların Sınıflandırılması 164

3.4.4 Spor Ekipmanlarının Sınıflandırılması 171

3.4.5 95. Fasılda Yer Almayan Eşya. 181

3.5 MONİTÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 184

3.5.1 Giriş. 184

3.5.2 CRT Tipi Dışındaki Monitörlere İlişkin Sınıflandırılma Mevzuatı 187

3.5.3 CRT Monitörlerin Sınıflandırılması (8528.41, 8528.49) 194

3.5.4 CRT Tipi Dışındaki Monitörlerin Sınıflandırılması 195

3.5.5 (85.28) Pozisyonu Haricindeki Monitörler 201

3.5.6 CRT Tipi Dışındaki Monitörlerin Sınıflandırılması (Özet) 202

3.6 MAKİNELERİN ÖZEL DURUMLAR İTİBARIYLA SINIFLANDIRILMASI 203

3.6.1 Yardımcı Alet ve Cihazların Sınıflandırılması 203

3.6.2 Çeşitli İş Gören Makineler ve Kombine Makineler 203

3.6.3 Fonksiyonel Birimler 205

3.7 AKSAM - PARÇA VE AKSESUARLARIN SINIFLANDIRILMASI 206

3.7.1 Giriş. 206

3.7.2 Özel Olarak Bir Pozisyonda Yer Alan Aksam, Parça ve Aksesuarlar 207

3.7.3 Genel Kullanıma Mahsus Aksam-Parçalar 208

3.7.4 Sadece veya Esas Olarak Belirli Bir Makine veya Aynı Pozisyonda Yer Alan Makinelerle Kullanılmaya Uygun Aksam Parçalar 209

3.7.5 Çok Amaçlı Aksam Parça ve Aksesuarlar 209

3.7.6 Aksam Parça ve Aksesuarın Belirlenmesi 210

3.7.7 Genel Kullanıma Mahsus Aksam ve Parçalar Listesi 210

4. Bölüm: 2017 ARMONİZE SİSTEMİN GETİRECEĞİ YENİLİKLER. 212

EKLER. 213Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı