‌​

SORULAR İLE MEVZUAT IV- SORU BANKASI AHMET HAKKI DÖNMEZ

Ürün Kodu : KTG13

100,00 TL

Kitap ön incelemede de görüleceği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın her yıl yapmış olduğu Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavının esas konularını kapsayacak şekilde Gümrük Yönetmeliğinde ki güncel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavirliği Sınavları Hazırlık Kitabı
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kitabı

Hazırlayan: Gümrük Müşaviri - Ahmet Hakkı DÖNMEZ

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız


Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınızGümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınızİÇİNDEKİLER
1 ÖNSÖZ------------------------------------------------------ 3 3
2 KISALTMALAR- KİTAP TANITIMI-------------------------- 4 7
3 TANIMLAR-------------------------------------------------- 8 31
4 GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK-------------------- 32 63
5 GTİP/ YORUM KURALLARI------------------------------- 64 106
6 HESAPLAMA/KDV-ÖTV------------------------------------ 107 155
7 TİCARET POL.STANDARDİZASYON---------------------- 156 188
8 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE------------------------------- 189 225
9 GK.CEZ./KABAH/TAHSİLAT/UZLAŞMA------------------ 226 272
10 MENŞE MEVZUATI---------------------------------------- 273 292
11 DAHİLDE İŞLEME MEVZUATI---------------------------- 293 327
12 İHRACAT REJİMİ------------------------------------------ 328 344
13 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ-------------------------------- 345 358
14 SERBEST BÖLGELER------------------------------------- 359 374
15 GEÇİCİ İTHALAT------------------------------------------- 375 393
16 ANTREPO/GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAG.------------------- 394 416
17 EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER---------------------------- 417 425
18 TRANSİT REJİMİ------------------------------------------- 426 463
19 SINIR TİCARETİ-------------------------------------------- 464 471
20 15481 BKK-------------------------------------------------- 472 496
21 TASFİYE YÖN.----------------------------------------------- 497 506
22 KAMBİYO/TESLİM/ÖDEME--------------------------------- 507 519
23 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ------------- 520 528
24 SAİR MEVZUATI---------------------------------------------- 529 545
25 GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOL. YÖN.( YYS)-------------------- 546 564
26 DEVLET MEMURLARI---------------------------------------- 565 598
27 GENEL KÜLTÜR---------------------------------------------- 599 634
28 KAYNAKLAR-------------------------------------------------- 635 638
 KAYNAKLAR
1. 4458 GÜMRÜK KANUNU
2. GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
3. 15481 BAKANLAR KURULU
4. GTİP İZAHNAMESİ VE AÇIKLAMA NOTLARI
5. 3065 KDV KANUNU
6. 4760 ÖTV KANUNU
7. TARİFE SERİ NO:14
8. 474 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE .CETVELİ .HAKK.INDA KANUN.
9. MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE
İLİŞKİN KARAR SAYISI : 2007/13033
10. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
11. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR
12. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖN.
13. İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖN
14. İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR
15. İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ
16. GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DAMPİNG VE YIKICI FİYAT UYGULAMALARI
17. BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR
YÖNETMELİK
18. İTHALAT REJİMİ KARARI
19. İTHALAT YÖNETMELİĞİ
20. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2019/1)
21. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/2
22. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/3
23. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/4
24. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/5
25. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/6
26. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/7
27. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/8
28. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/9
29. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/10
30. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/11
31. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/12
32. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/13
33. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/14
34. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/15İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/16
35. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/17
36. İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2020/18
37. DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ
38. CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
39. 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
40. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA
İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
41. GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ YÖNERGESİ
42. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GÖRE EL KONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA
İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
43. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ,
MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
44. KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN
EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
45. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
46. TAHSİLAT İŞLEMLERİ SERİ NO :2
47. 2013/38 GENELGE
48. UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
49. 6183 AM.ALACAK. HK. KANUN
50. GTS KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE
İLİŞKİN KARAR
51. PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN
TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
52. TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR
53. GENELGE(2009/112)
54. GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS)FORM A MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN
DÜZENLENMESİ VE TASDİK EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
55. 2006/12 DAHİLDE İŞLEME TEBLİĞİ
56. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/8 GENELGE
57. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI 2005/8391
58. TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ(İHRACAT: 2011/1
59. 43-2013/19 GENELGE
60. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ ÜZERİNDE YER ALAN “D1”, “D2”, “D3”, “D4” VE “D5”
KODLARINA İLİŞKİN NOT
61. İHRACAT YÖNETMELİĞİ
62. BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT 2008/12)
63. İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (96/31
64. İHRACAT REJİM KARARI
65. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4SAYILI PARA-KREDİ VE
KOORDİNASYON KURULU KARARI'NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE
66. ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR KARAR
67. DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR
68. İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI 94/6401
69. İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
70. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI
71. HARİÇTE İŞLEME TEBLİĞİ SERİ NO1
72. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ 2007/5
73. ŞIKKISERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
74. 3218 SERBEST BÖLGE KANUNU
75. GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 1
76. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4
77. 1972 KONTEYNER UYG. YÖN.
78. GÜM. SAT.MAG.YÖN
79. ORTAK TRANSİT SÖZ
80. TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK
SÖZLEŞMESİ(1975 TIR SÖZLEŞMESİ
81. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)
82. KARAYOLU TAŞI. YÖN
83. SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
84. YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARIN STANDART DEPOLARINDA İTHAL EDİLECEK YAKIT
MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET HAKKINDA KARAR SAYISI : 2010/945
85. GGT (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) SER NO 4
86. GENELGE(2014/07)
87. TASFİYE YÖNETMELİĞİ
88. 1567 SAYILI SAYILI TÜRK PARASINI KORUMA KANUNU
89. 32 SAYILI KARAR
90. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)
91. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR
92. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
93. NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ
94. YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
95. DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
96. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) SERİ NO 9
97. KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR
98. BÜTÜN İHTİSAS GÜMRÜKLERİ İLE İLGİLİ TEBLİGLER
99. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) YAT TEBLİĞİ
100.GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA YÖN
101.GÜMRÜKLER GENEL TEB. MAHRECE İADE
102.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 6
103.ELEKTRONİK TEBLİĞİ. SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO- 1)
104.SAYAÇ İŞLEMLERİ GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ
105.GÜM. GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI) SERİ NO 10
106.GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ. ULUSLARARASI . ANTLAŞMALAR SERİ NO:9
107.GÜMRÜK GENEL. TEBLİĞİ . (TARİFE) (SERİ NO: 14)
108.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMET (SERİ NO- 2)O:9
109.GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ (FİKRİ SİNAİ HAKLAR) SERİ NO 1
110.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIY.(SERİ NO- 2)
111.OKSB TEBLİĞİ SERİ NO :1
112.TARİFE CETVELİ GÜM.GEN. TEB. 1
113.4703 SAY. ÜR. İLİŞ. TEK. MEV.HAZI.VE UYG. DAİR KAN
114.HAVA MEY. LİM. VE SINIR KAP. GÜV. SAĞ, GÖR. VE HİZ.YÜR. HAK. YÖN.
115.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2015/2 GENELGE
116.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2011/44 GENELGE
117.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013/19 GENELGE
118.SERB BÖLG YAS. EŞYA LİSTESİ GENELGE 2001/1
119.MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
120.TRANSİT REJİMİ GÜM GEN. TEB. SERİ NO:8
121.SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ İHRACAT 2016/6
122.2699 UMUMİ MAĞAZALAR KAN.
123.GÜM. GEN. TEB. ULUS. ANT. SERİ NO:9
124.İHR. GELİŞ. AM. İLE VERG. İLGİLİ OLAR.HÜK. ALIN. TED. DAİR KAN
125.DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TES. TEŞVİKİ HAK. KAN
126.2976 DIŞ TİCARETİN DÜZEN. HAK.KANUN
127.GÜM. GEN. TEB. (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO 1
128.657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
129.5018 KMYKK
130.İŞ SAĞ. VE GÜV. KAN
131.TİCARET BAKANLIĞI PERS. ATAMA GÖR. YÜK.
132.BİLGİ ED. HAK. KANUNU
133.5176 KAM.ETİK KUR. KANUNU
134.3628 MAL. BİLD.RÜŞ. YOL. KANUNU
135.6245 HARCIRAH KANUNU
136.2577 İD. YARGILAMA US. KANUNU
137.YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
138.TİCARET BAK. DÖN SER. İŞL. YÖN
139.5237 TÜRK CEZA KANUNU
140.GÜM GEN. TEB. (TRANSİT) SERİ NO:6
141.GÜM GEN. TEB. (TRANSİT) SERİ NO:8
142.ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1
143.İHR. MALI TAŞ. ARAÇ. MOTORİN TESL. ÖTVİ VE KDV İST.UYG.SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARAR
144.MEURSİNG TABLOSU
145.2014 SAYILI UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN
BİTKİ YAKALAMALARINDA ÖDENECEK İKRAMİYELERE İLİŞKİN EKLİ KARAR
146.6815 SAY.SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN
VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
147.KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE
USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
148.TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN SİLAH TAŞIMA, BULUNDURMA İLE KULLANIM USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
149.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149)
150.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT 2010/9)
151.DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)
152.DÖVİZ KULLANIM TABL
153.SERB BÖLG YAS. EŞYA LİSTESİ GENELGE 2001/1
154.MİLLETLER SÖZLEŞMESİ GEÇİCİ KABUL BELGELERİNE İLİŞKİN EK 1
155.GÜM. GEN. TEB. ANTR. AKAR. KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ (SERİ NO: 1)
156.4926 SAY. KARAYOLU TAŞ KAN
157.2011/2033 KARAR
158.İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA (TEBLİĞ NO: 2018-32/48
159.GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO103
160.GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO167
161.GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO166
162.GÜM.GEN.TEB. SERİ:NO164
163.YAT. DEVLET YARD. HAK. KAR. UYG. İLİŞ. TEB. (TEBLİĞ NO: 2012/1
164.YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
165.TÜRKİYE LİM. VE İSK. ARA. DEN. TAŞ. YAP. TAŞ. İLE YÜK. VE BOŞ. GÜM. GÖZ.VE KONTR.USUL
VE ESAS. İLİŞ. TEBLİĞ
166.HARCIRAH KANUNU
167.5237 TÜRK CEZA KANUNU İKİNCİ KİTABIN DÖRDÜNCÜ KISMI
168.2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
169.2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
170.4208 SAYILI KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ HK. KANUNUN

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler MNG Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen MNG Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı