‌​

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI

Ürün Kodu : KTG01

85,00 TL

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı - Kutluhan TANISALI - 2019 Eylül Ayı Güncel - Konu bazında bir fihrist mantığında mevzuat bir araya getirilmiş olup, bir konuyu bütünü ile aynı anda bitirmeniz ve sorularla da pekiştirmeniz, mevzuatın yoğun labirentlerinden çıkıp daha sade ve anlaşılır, potansiyel soru olabilecek kısımlara vurgu yapan, tekrarı kolay ve temelde sınava giren meslektaşlarımızın yüksek başarısının sağlanması hedeflenmiştir. Konu anlatım, konu bazında test ve geçmiş yıllara ait soruları içeren bu çalışmanın Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlanan meslektaşlarımıza faydalı olacaktır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı 
Hazırlayan:
Gümrük Müşaviri-Kutluhan TANISALI
***** 2019 Eylül Ayı  Güncel *********
(Kitabımız sürekli güncellenmektedir. Revizelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz)


* Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında sizi başarıya götürecek anahtar kitap

* Sınav Odakli Özet Konu Anlatım & Konularına Göre testler & Genel Deneme Testleri & 2014-2018 Çıkmış Sınav Soruları Yer almaktadır.

* 1112 Sayfa - 19,5 cm -27 cm ebatlarında

* 900 Adet Konulara Göre sorular tamamı 5 şıklı(Toplam:900 Soru)

* 7 Adet 100 sorulu ve 5 şıklı genel değerlendirme sınavı(Toplam:700 Soru)

* 2014-2018 yıllarında yapılan çıkmış sınav soruları(Toplam:420 Soru)

=============================================================

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Kitap Güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz mevzuat revizeleri yapılmaktadır.
1. Revize için- 10.04.2019 tıklayınız
2. Revize için- 02.05.2019 tıklayınız
3. Revize için- 13.05.2019 tıklayınız
4. Revize için- 15.05.2019 tıklayınız
5. Revize için- 24.05.2019 tıklayınız
6. Revize için- 13.06.2019 tıklayınız
7. Revize için- 29.06.2019 tıklayınız
8. Revize için- 23.07.2019-25.07.2019 tıklayınız
9. Revize için- 02.08.2019 tıklayınız
10. Revize için - 07.09.2019 tıklayınız
11. Revize için - 11.09.2019 tıklayınız
12. Revize için - 31.10.2019 tıklayınız (2019 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını etkilemiyor)
13. Revize için - 06.11.2019 tıklayınız
14. Revize için - 07.11.2019 tıklayınız
15. Revize için - 11.12.2019 tıklayınız
16. Revize için - 19.12.2019 tıklayınız
17. Revize için - 21.12.2019 tıklayınız
18. Revize için - 31.12.2019 tıklayınız
19. Revize için - 31.12.2019 tıklayınız
20. Revize için - 02.01.2020 tıklayınız
21. Revize için - 14.01.2020 tıklayınız


2. Baskı kitap için revizeler;
1. Revize için - 07.09.2019 tıklayınız
2. Revize için - 11.09.2019 tıklayınız
3. Revize için - 31.10.2019 tıklayınız(2019 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını etkilemiyor)
4. Revize için - 06.11.2019 tıklayınız
5. Revize için - 07.11.2019 tıklayınız
6. Revize için - 11.12.2019 tıklayınız
7. Revize için - 19.12.2019 tıklayınız
8. Revize için - 21.12.2019 tıklayınız
9. Revize için - 31.12.2019 tıklayınız
10. Revize için - 31.12.2019 tıklayınız
11. Revize için - 02.01.2020 tıklayınız
12. Revize için - 14.01.2020 tıklayınız2019 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı başarı öyküsü

2019 yılında hazırlamış olduğumuz Konu Anlatım ve Konu Bazında Testlerden oluşan Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kitabı’nda; Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler kısmı ile ilgili; 2019 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Sorularının 80’inin 73’ine yer verildiği ve %91,25 oranında soruların cevabının bulunduğu tespit edilmiş olup , Meslektaşlarımızın sınavdaki başarısını katkı sağladığımızı görmek ve meslektaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini almaktan onur duyarız.
İÇİNDEKİLER


  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler
  • 1.Kısım – Genel Hükümler(GK 1-14 / GY 1-31)

  -          Gümrük Genel Tebliği (Tarife)(Seri No: 14)

  -          Gümrük Genel Tebliği (Tarife)(Seri No: 11)

  -          Tüm ihtisas gümrüğü Gümrük Genel Tebliğleri(Seri No:90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,114)

  • 2.Kısım –  Gümrük Vergileri İle Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar(GK 15-32 , GY 32-59)

  -Eşyanın Menşei

  - 2006/10895 Sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

  - Menşei yönetmeliklerinden bazı hükümler

  - Eşyanın Gümrük Kıymeti

  - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)(Seri No:2)

  • 3.Kısım – Taşıtların Kontrolü Ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler(GK 33-54 , GY 60-98)

                                 - Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi)Seri No: 2

  • 4.Kısım – Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım(GK 55-165 , GY 99-434)

  -          Genelge 2005/12

  -          Gümrük Genel Tebliği(Fikri ve Sınai Haklar(Seri No:1)

  -          Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)(Seri No: 2)

  -          Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

  -          Gümrük Genel Tebliği(Nihai Kullanım)(Seri No:1)

  -          Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

  -          Transit Rejimi

  -          Gümrük Genel Tebliği(Tır İşlemleri)(Seri No:1)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:1)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:3)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:4)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:5)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:6)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi)(Seri No:8)

  -          Gümrük Antrepo Rejimi

  -          Dahilde İşleme Rejimi

  -          Dahilde İşleme Rejimi Kararı 2005/8391

  -          Dahilde İşleme Rejimi Tebliği(İhracat:2006/12)

  -           Hariçte İşleme Rejimi

  -          Hariçte İşleme Rejimi Kararı 2007/11864

  -          Hariçte İşleme Rejimi Tebliği(İhracat:2007/5)

  -          Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat)(Seri No: 1)

  -          Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

  -          Gümrük Genel Tebliği(Gümrük Kontrolü Altında İşleme)(Seri No:3)

  -          Geçici İthalat Rejimi

  -          Geçici İthalat- ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat Tebliği (Seri No 4)

  -          İhracat Rejimi

  -          Serbest Bölgeler

  -          Serbest Bölgeler Kanunu

  -          Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

  • 5.Kısım – Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya(GK 165/A-166 , GY 435-437)
  • 6.Kısım – Özellik Gösteren Faaliyetler(GK 167-171 , GY 438-454)
  • 7.Kısım – Sınır Ticareti(GK 172)
  •  8.Kısım – Diğer Gümrük İşlemleri(GK 173-180 , GY 455-482)
  • 9.Kısım – Gümrük Yükümlülüğü(GK 181-217 , GY 483-511)
  • 10.Kısım – Diğer Hükümler(GK 218-230 , GY 512-578)
  • 11.Kısım – Cezalar(GK 231-241 , GY 579-584)
  • 12.Kısım – İtirazlar(GK 242-245 , GY 585-590)
  •  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
  • 13.Kısım – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler Ve Yürürlük(GK 246-248) , Geçici Madde 1-8 GY 591-593)
  • 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”

  -          Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Seri No 1

  -          Gümrük Muafiyeti Tebliği(Seri No: 2)

  -          Gümrük Genel Tebliği(Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)(Seri No: 4)

  -          Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya Genelge(2014/07)     

  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler
  • Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair yönetmelik
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre elkonulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliği
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre elkonulan eşya ve alıkonulan taşıtlara ilişkin uygulama yönetmeliği
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesi hakkında yönetmelik
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü)

  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği(Sıra No: 1)

  - Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

  • Tasfiye Yönetmeliği
  • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
  • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
  • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
  • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
  • Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No:6)
  • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 13) Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemler
  • Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)(Seri No: 1)
  • Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme)(Seri No:1)
  • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)(Seri No: 8)
  • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)(Seri No: 7)
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:  9)
  • Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:16)
  • Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1)
  • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15)
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:149)
  • Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)(Seri No: 2)
  • Türkiye - AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 71)
  • Rejim Kodları
  • Şifreler
  • INF bilgi Formları
  • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016/8478

SORULAR

1. Kısım Genel Hükümler (GK 1-14  GY 1-31) Soruları

2. Kısım – Gümrük Vergileri İle Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar(GK 15-32, GY 32-59) Soruları

3. Kısım Soruları

4. Kısım - Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım (GK 55-165, GY 99-434) Soruları

5. Kısım - Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya (GK 165-A-166, GY 435-437) Soruları

6. Kısım - Özellik Gösteren Faaliyetler (GK 167-171, GY 438-454) Soruları

7. Kısım - Sınır Ticareti (GK 172) Soruları

8. Kısım - Diğer Gümrük İşlemleri (GK 173-180, GY 455-482) Soruları

9. Kısım Gümrük Yükümlülüğü (GK 181-217, GY 483-511) Soruları

10. Kısım - Diğer Hükümler (GK 218-230, GY 512-578) Soruları

11. Kısım - Cezalar (GK 231-241, GY 579-584) Soruları

12. Kısım - İtirazlar (GK 242-245, GY 585-590) Soruları

13. Kısım - Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük (GK 246-248, Geçici Madde 1-8 GY 591-593)  Soruları

2009-15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Soruları– 1

2009-15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin

Uygulanması Hakkında Karar Soruları– 2

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Soruları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) Soruları

Tasfiye Yönetmeliği Soruları

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Soruları

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Soruları

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği Soruları

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Soruları

Gümrük Genel Tebliği-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği-Seri No-6 Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No-13) Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi)(Seri No-1) Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme)(Seri No-1) Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No-9) Soruları

Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No-16) Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No-15) Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)(Seri No-2) Soruları

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 2016-8478 Soruları

Transit Rejimi Tebliğleri Soruları

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat)(Seri No-1) Soruları

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No-1) Soruları

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No-2) Soruları

Genel Deneme Testi-1

Genel Deneme Testi-2

Genel Deneme Testi-3

Genel Deneme Testi-4

Genel Deneme Testi-5

Genel Deneme Testi-6

Genel Deneme Testi-7

ÇIKMIŞ SORULAR

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 2014

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 2015

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 2016

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 2017

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 2018Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı