‌​

2024 TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ KİTABI

Ürün Kodu : KTG02

400,00 TL 450,00 TL

Gümrük Yönetmeliği 567/1-d maddesinde, Gümrük Müşavirliği Sınav konuları arasında önemli bir yeri olan Türk Gümrük Tarife Cetveli 2024 Yılı Güncel hali olan kitabımızda 21 Bölüm, 99 Fasıl, Bölüm ve Fasıl Notları, Tarife Yorum Kurulları, Tarife Pozisyonları, Tarife Alt Pozisyonları ve Tüm Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları yer almaktadır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

* 2024 Güncel Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı ( Kitabımız okunaklı büyük puntolar ile hazırlanmıştır. ) 
* Gümrük Müşavirliği & Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Kaynak Kitap
* En uygun fiyatlarla

Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız


Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

İÇİNDEKİLER


BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

Fasıl No:             

              

1             Canlı hayvanlar

2             Etler ve yenilen sakatat

3             Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

4             Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal;      tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

5             Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜM II

BİTKİSEL ÜRÜNLER

6             Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

              

7             Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

8             Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları

9             Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat.

10          Hububat

11          Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni

12          Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

13          Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

14          Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

BÖLÜM III

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR

VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;

HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;

HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

 

15          Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

BÖLÜM IV

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ

İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN

İŞLENMİŞ MADDELER

 

16          Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

17          Şeker ve şeker mamulleri

18          Kakao ve kakao müstahzarları

19          Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

20          Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

21          Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

22          Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

23          Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

24          Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

              

BÖLÜM V

MİNERAL MADDELER

              

25          Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

26          Metal cevherleri, cüruf ve kül

27          Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

              

BÖLÜM VI

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

              

28          Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

29          Organik kimyasal ürünler

30          Eczacılık ürünleri..

31          Gübreler....

32          Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler

33          Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

34          Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

35          Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

36          Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

37          Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

38          Muhtelif kimyasal maddeler.

BÖLÜM VII

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

              

39          Plastikler ve mamulleri  

40          Kauçuk ve mamülleri           

 

BÖLÜM VIII

DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU

MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE

KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE

BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL

EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

              

41          Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler   

42          Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat  eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

43          Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

              

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE

MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA

ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER;

SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

              

44          Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

45          Mantar ve mantardan eşya

46          Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden  mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

              

BÖLÜM X

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI

VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ,

KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

              

47          Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

48          Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

49          Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

 

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN

MAMUL EŞYA

              

50          İpek

51          Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve  dokunmuş mensucat

52          Pamuk

53          Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden

54          Sentetik ve suni filamentler

55          Sentetik ve suni devamsız lifler

56          Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim,  kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

57          Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

58          Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

59          Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

60          Örme eşya

61          Örme giyim eşyası ve aksesuarı

62          Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

63          Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

              

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ

ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR,

KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI;

HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA;

YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

              

64          Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

65          Başlıklar ve aksamı

66          Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

67          Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya;  yapma çiçekler; insan saçından eşya

              

BÖLÜM XIII

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ

MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ;

CAM VE CAM EŞYA

              

68          Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

69          Seramik mamulleri

70          Cam ve cam eşya

BÖLÜM XIV

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI

KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ

METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL

EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

              

71          Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

 

BÖLÜM XV

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

              

72          Demir ve çelik

73          Demir veya çelikten eşya

74          Bakır ve bakırdan eşya

75          Nikel ve nikelden eşya

76          Aluminyum ve aluminyumdan eşya

77          (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)

78          Kurşun ve kurşundan eşya

81          Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

82          Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

83          Adi metallerden çeşitli eşya

              

BÖLÜM XVI

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK

MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES

KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE

MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES

KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ

TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN

AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

 

84          Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve  aletler; bunların aksam ve parçaları

85          Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi

               tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen

               görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

              

BÖLÜM XVII

NAKİL VASITALARI

              

86          Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve  bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik  (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

87          Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı

88          Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar

89          Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

              

BÖLÜM XVIII

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ,

KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA

CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK

ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

 

90          Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet  ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

91          Saatler ve bunların aksam ve parçaları

92          Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

              

BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM,

PARÇA VE AKSESUARI

              

93          Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

              

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

              

94          Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak  takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

95          Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

96          Çeşitli mamul eşya

              

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

              

97          Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

98          Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.

99          Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı