‌​

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SORU BANKASI AÇIKLAMALI-ÇÖZÜMLÜ

Ürün Kodu : KTG08

130,00 TL

2020 itibari ile güncel Gümrük Mevzuatı içerir "Gümrük Mevzuatı Soru Bankası" yayımlanmıştır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız


Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Kursları

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Online Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız
Gümrük Tarife Mevzuatı Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınızİçindekiler

SUNUŞ


10.07.2018 günlü, 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak örgütlenmiş; bilahare de bakanlık müfettişleri Ticaret Müfettişi adını almıştır.
Ticaret Müfettişi olarak; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının gümrük, dış ve iç ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma yapmak, ticari işletmelerde gümrük ve dış ticaret ile ticaret mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruşturmak ve sonradan kontrole tabi tutmak, ayrıca muhtelif Kanunlar çerçevesinde memur suçlarını soruşturmak gibi önemli görevleri olan meslektaşlarımız, dış ticaretimizin ülke menfaat ve hedefleri doğrultusunda dış ticaret politikalarına uygun olarak izlenmesi ve yönlendirilmesinde, risk analizine dayalı firma ve sektör incelemeleri ile sonradan kontrol sisteminin geliştirilmesinde öncülük etmiş bulunmaktadırlar. 
Gümrük ve ticaret politikalarının belirlenmesi kapsamında meslektaşlarımız, mevzuat hazırlama komisyonlarında aktif bir şekilde görev almışlar ve Gümrük Modernizasyon Projesinin tesisinde önemli rol oynamışlardır. Yine; gümrük uygulamaları ile ilgili olarak ulusal kurumlarla yapılan birçok toplantı ile twinning gibi uluslararası çalışmalarda camiamızı başarıyla temsil etmişlerdir.
Hedefimiz, doğruluk ve tarafsızlıktan ödün vermeksizin, stratejik hedef ve amaçlara dayalı, performans esaslı, ilkeli ve tarafsız, şeffaf ve bilgilendirici, etik değerlere sahip, eğitici ve yol gösterici, risk analizlerine dayalı, süreç ve sonuç odaklı, gelişime ve değişime açık, caydırıcı ve önleyici ve ülkemizin önde gelen bir denetim birimi olmaktır.
Ticaret Müfettişi olarak bir yandan mesleki görevlerimizi eksiksiz ve layıkıyla yerine getirirken bir yandan da dernek faaliyetleri ile üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi yanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yoluyla da mevzuat dünyasına katkıda bulunmaktayız.
Kökleri 1992 yılına kadar uzanan dernek faaliyetleri kapsamında gümrük camiasında süreli yayın konusundaki boşluğu doldurmak amacıyla 1994 yılının Nisan ayında "Gümrük Dünyası" isimli dergi yayın hayatına kazandırılmıştır.
Dergimiz çeyrek asrı aşkın bir süre boyunca kesintisiz olarak yayın hayatına devam etmiş ve Bakanlığımızda gerçekleştirilen yeniden yapılanmaya paralel olarak "Gümrük ve Ticaret Dünyası" ismini alarak gümrük camiası için önemli bir kaynak olmasının yanı sıra ticaret kesimi için de önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiş, bu gün itibariyle de 105. sayıya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra bugüne kadar Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ile Avrupa Birliği konularında kaynak niteliğinde 39 adet kitap yayınlanmıştır.
Yayınlarımıza gösterilen teveccüh ve aldığımız olumlu mesajlar, yeni yayınlar çıkarma konusunda teşvik edici olmuştur.
Bu kitabımız; ilk olarak 2011 yılında, siz değerli okurlarımızın beğeni ve değerlendirmesine sunulmuş ve basımı sonrası aldığımız geri bildirimlerle çok önemli bir kaynak eser olduğu ispatlanmış "Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Soru Bankası (Açıklamalı-Çözümlü)" kitabımızın güncelleştirilerek ve genişletilerek hazırlanmış son halidir.
Şöyle ki kitabımız; 2011 yılında yayımlandıktan sonra Kasım 2015, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 tarihlerinde güncellenerek yayımlanmıştır.
Ocak 2018 tarihli yayından sonra Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği gibi mevzuatlarda önemli değişikler yapılmıştır.
Mevzuatta önemli değişiklikler yapılması yanında mevcut kitabımıza olan yoğun ilgi nedeni ile kısa sürede tükenmiş olması yeni bir güncelleme ihtiyacını doğurmuştur.
Bu kitabımız Haziran 2020 tarihi itibariyle mevzuat güncellemesi yapılarak, soru sayısı da 2.100’den 2.500’e çıkarılarak ve de sınav formatına uygun olarak beş şıklı sorular hazırlanarak yayımlanmıştır. Bunun yanında sınava hazırlanmada faydalı olacağı düşüncesiyle 5 adet deneme sınavı konulmuş, bunlardan bir tanesi şeflik sınavında çıkan konu ve soru dağılımı dikkate alınarak, diğeri ise gümrük muhafaza kısım amirliği sınavında çıkan konu ve soru dağılımı dikkate alınarak aslına uygun olarak hazırlanmıştır.
Konusunda uzman ve daha önce yapılmış birçok sınav sorularının hazırlanmasına da katkı sağlamış olan Ticaret Müfettişlerince hazırlanmış olup; diğer yayınlarımız gibi önemli bir kaynak niteliğinde olan bu kitabımızın da siz değerli okurlarımız ile tüm gümrük ve bakanlığımız camiasına faydalı olmasını dileriz.
Kurulduğu günden itibaren Derneğimizin gelişmesi ve bugünlere gelmesinde katkıları bulunan tüm Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile meslektaşlarımıza ve siz değerli okurlarımıza teşekkürü bir borç biliriz...
Ankara; Temmuz 2020
GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yönetim Kurulu 
ÖNSÖZ
Gümrük ve dış ticaret mevzuatı uzmanlık gerektiren, teknik ve dinamik yapıya sahip bir mevzuattır. Bu dinamik yapı, teknolojik gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak ticari hayatın gereksinim duyduğu yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğinden kaynaklanmıştır.
Gümrük camiası olarak, sürekli değişen bu yapıyı takip etmek, ticaret erbabına yol göstererek mevzuat çerçevesinde ihtiyaç duydukları bilgi desteğini sağlamak ve yönlendirmek durumundayız. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise, bilgi donanımı yüksek, yabancı dillere hakim, insan ilişkileri iyi, geniş bir dünya görüşüne sahip bir personel yapısına sahip olmaktan geçer. Bu nitelikte bir yapıya kavuşmak için kendini sürekli yenileyen insan faktörüne ihtiyaç duyulacaktır.
Bu çalışmamızla, Gümrük Camiasının bel kemiğini oluşturan; gerek Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlananlara gerekse Görevde Yükselme sınavlarına girecek kurum personeline yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Kitabımızda konu anlatımlarına yer verilmemiş olup, bunun yerine sahip oldukları bilgilerin pekiştirilmesi ve bilgilerini sorularda kullanabilme becerisini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra sınav konu ve formatına uygun soru ve deneme sınavları ile elde edilecek başarının artırılması amaçlanmıştır.
İkincil düzenlemeler olan genelge ve tasarruflu yazılar düzeyinde çoğu zaman detaya girilmemiş olup, bu tekniğimiz bugüne kadar Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu sınav anlayışı ile de örtüşmektedir.
Özellikle gümrük ve dış ticaret mevzuatının sürekli değişkenlik gösteriyor olması, Gümrük ve Dış Ticaret Soru Bankası kitabının da sürekli güncellenmesini gerektirmiştir.
İlk olarak 2011 yılında yayımladığımız Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Soru Bankası isimli eserimiz ile ilgili olarak olumlu dönüşler elde etmemiz üzerine Kasım 2015 tarihinde hem o tarih itibari ile değişen mevzuata ilişkin olarak gerekli güncellemeler yapılmış hem de kapsamı genişletilmiştir. Daha sonra yoğun talebe bağlı olarak kitap mevcudunun tükenmesi hem de yeniden güncelleme yapılması ihtiyacının doğması nedeniyle Temmuz 2017 tarihine kadarki mevzuat değişikliklerini de dikkate alan güncelleme yapılmış, sonrasında da Ocak 2018 tarihinde güncelleme yapılmış idi. Kitabımızın son basımının da sizlerden yoğun ilgi görmesi sorasında yeni bir güncelleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bu çalışmamızda; önceki çalışmalarımızın güncellenmesinin yanı sıra, görevde yükselme sınav konuları da dikkate alınarak soru sayısının artırılması yönünde bir yol izlenilmiştir. Böylece bu çalışma, 38 ana konuda hazırlanmış 2.500’ü aşkın soru ile 5 adet deneme sınavından oluşmuştur.
Konular, dış ticaret ve ilgili mevzuatın önemli yasal düzenlemelerinin yanı sıra, 5237, 3628, 657, 6183, 4982 sayılı Kanunlar gibi sınav konularına dahil pek çok mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.
Bir alanda ne kadar çok eser ortaya konulursa o oranda gelişim sağlanacağı inancı içerisinde gümrük ve dış ticaret alanında makale ve kitap yazan herkese teşekkür ediyoruz. 
Bu çalışmamızın, Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına girecek camiamız mensupları ile Görevde Yükselme sınavlarına girecek olan ya da hizmet içi eğitimlere iştirak eden bakanlığımız çalışanlarına faydalı olacağına inanıyoruz.
Kitabın yayına hazırlanmasında, özverili çalışma yapan Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği Yönetim Kuruluna teşekkürü bir borç biliriz...
Ankara; Temmuz 2020
Ticaret Başmüfettişleri
Haldun YAĞAN
Ayhan KIRDAR
Dr. Coşkun ŞENOL
Soner TUTAL
Adnan AKGÖZ
Bülent TUNA

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı