‌​

2024 GÜMRÜK SORU BANKASI-GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI-HÜSEYİN YAVUZ

Ürün Kodu : KTG14

700,00 TL

Gümrük Müşavirliği,Gümrük Müşavir Yardımcılığı ve Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kitabı Hüseyin Yavuz tarafından hazırlanmıştır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Not: 31.03.2024 tarihi itibari ile kargo yapılacaktır.

2024 GÜNCEL KİTAP 

Gümrük Müşavirliği Sınavları Hazırlık Kitabı
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Kitabı


Tarife Uygulamaları ve Yorum Kuralları, Özellikli Vergi Hesaplamaları (GV, Alkollü İçecekler ve Tütünde ÖTV, KDV, Ek Mali Yükümlülük, Hariçte İşleme, Bedelsiz Otomobil, Posta, Cep Telefonu, vb.), Kıymet, Menşe, Ticaret Politikası Önlemleri, Dış Ticaret ve Kambiyo, TR-AB İlişkileri, Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon, GTS, STA, Kümülasyonlar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, İthalatta Korunma Önlemleri, Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatı, Teslim Şekilleri, Hariçte İşleme, Dahilde İşleme, Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Cezalar, Tasfiye,TIR, Ortak Transit, İhracat ve İzin Listeleri, DFİF, Sınır Ticareti, İhtisas Gümrükleri ve Tebliğleri, İthalat Yönetmeliği, KKDF, İthalat Rejim Kararı Tebliğleri, Yatırım Teşvik, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2009/15481 s. BKK (Muafiyet ve İstisnalar, Posta, Hızlı Kargo, Miras, Evlilik, Engelli Eşyası ve Yolcu İşlemleri), 10 Adet Deneme Sınavı


10.000 üzerinde soru ve 4 farklı modülden oluşan, Türkiye’nin En Etkin ve Sürekli Güncellenen Online Gümrük Test Portalına ulaşmak için tıklayınız.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

BÖLÜM 1

1. TARİFE UYGULAMALARI

   Eşyaların Sınıflandırılması

   Eşyaların Sınıflandırılma Nedenleri

   Gümrük Tarifesi (GK-15)

         1.3.1. Tanımlar GY Md 32/(1)

   Mevzuat ve Kaynaklar

   Armonize Sistem Nomanklatürünün Yapısı

         1.5.1. AS Nomanklatürü

         1.5.2. Sınıflandırma

   Tarife Cetvelinin Bölümleri

         1.6.1. Eşyalar Fasıllar Halinde Gruplandırılır

   Sınıflandırma Yapılırken İzlenecek Yol

   Tarife Alt Pozisyonları İçin TGTC’de 3 Özel Durum Mevcuttur

  Tarifenin Önemi

 Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallara İlişkin Bilgiler

 42.02 Tarife Pozisyonu

Tekstil Eşyasının Ayırım ve Tarife Pozisyonu Sınıflandırma Kriterleri

 2011/40 Sayılı Genelge kapsamında Değerlendirilmeyen Set Eşyası

. Set Halindeki Eşya (Genelge 2011/40-46)

 Çözümlü Örnekler

1.16. Bağlayıcı Tarife Bilgisi

SORULAR

CEVAPLAR

BÖLÜM 2

2. BAZI ÖZELLİKLİ VERGİ HESAPLAMALARI VE UYGULAMALARI

2.1.   (Gümrük) Vergi Hesaplamaları

2.2.   Saat’te Gümrük Vergisi Hesaplaması

2.3.   Alkollü İçeceklerde Gümrük VergisiHesaplaması

2.4.   ÖTV Listeleri

2.5.   Alkollü İçeceklerde ÖTV Hesaplaması

2.6.   Alkollü İçeceklerde BİLGE

2.7.   III Sayılı Listenin A Cetvelinde 3 Farklı Durum ÖTV Hesaplaması

2.8.   Tütün Ürünleri İçin ÖTV Hesaplaması

2.9.   Sigara ve Tütünde BİLGE

2.10. Akaryakıtta Vergi ve ÖTV Hesaplaması

2.11. Akaryakıtta BİLGE

2.12. Ek Mali Yükümlülük Vergi Hesabı 42.02 Tarife Pozisyonu

2.13. Külçe Altın İthalatında Vergi Hesaplaması

2.14. Külçe Altın İthalatında BİLGE

2.15. İthalat Rejimi III Sayılı Liste Kapsamı İşlenmiş Tarım Ürünlerinde Tarım Payı Hesaplaması

Bileşim (Meursing) Tablosu

2.16. Bilge Bileşim (Meursing) Tablosu Ek Kod

2.17. Hariçte İşleme Rejiminde Vergi Hesaplaması

2.18. Geçici İthalat Rejiminin Kati İthalata Çevrilmesinde Vergi Hesaplaması

         2.18.1. Kısmi Muafiyet

         2.18.2. Tam Muafiyet

2.19. Geçici İthalat Rejiminin Kati İthalata Çevrilmesinde, Hatalı Beyanda veya Gayri Nakdi

 Teminatta Faiz Hesaplaması

2.20. Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği(Seri No: 1)

2.21. Gecikme Zammı Oranında Faiz ve Gecikme Zammı

2.22. Tecil Faiz Hesaplaması

2.23. Naklihane Otomobil Vergi Hesaplaması

2.24. TEV Hesaplaması

2.25. KKDF Cazai Faiz Hesaplaması

2.26. Rejim Kodları

2.27. Nihai Kullanım

2.28. INF Bilgi Formları

2.29. Posta Veya Hızlı Kargo/Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyada Tek Ve Maktu Vergi Hesaplaması

2.30. Cep Telefonu İthalatında Bandrol ve ÖTV Hesaplaması

2.31. Çözümlü Çeşitli Vergi ve Para Cezası Hesaplamaları

BÖLÜM 3

3. MENŞE KURALLARI VE TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

   Eşyanın Menşei ve Menşe Kuralları

   Menşei Tespitinin Önemi

   DTÖ Menşe Kuralları Anlaşmasına Göre

   Mevzuatımızda Menşe

         3.4.1. Mevzuatımızda Tercihli Menşei

         3.4.2. Menşe Yönetmelikleri

         3.4.3. Menşe Ülke – İhracatçı Ülke

         3.4.4.Menşe Kuralları İki Ana Başlık Altında İncelenmektedir

         3.4.5. Mevzuatımızda Tercihli Olmayan Menşeiye İlişkin Düzenlemeler

         3.4.6. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Türk Menşeli Ürünler

         3.4.7. Tümüyle Elde Edilmiş Eşya

         3.4.8. Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen Eşyada Menşe Tespiti

  Tercihli Olmayan Menşe Kuralları Çerçevesinde Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen Eşyada Menşe Tespiti

         3.5.1. Tercihli Olmayan Menşein Belgelendirilmesi

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gerekli Bilgiler

 Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller

          3.7.1. Tercihli Olmayan Menşe Kurallarının Gereğince Uygulanmasının Önemi

   Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi Türkiye’nin Tercihli Ticaret Politikası

         3.8.1 Gümrük Birliğini kuran 1/95 sayılı OKK (Ortaklık Konseyi Kararı)

         3.8.2. Gümrük Birliği Kapsamı/ Gümrük Birliği Dışındaki Ürünler

         3.8.3. Gümrük Kanununda Eşyanın Tercihli Menşei

         3.8.4. Tercihli Menşei’ye İlişkin Düzenlemeler

 Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

          3.9.1. Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) Olan Ülkeler

          3.9.2. Yeni STA’lar (Müzakere Süreci Devam Eden)

 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

         3.10.1. GTS Ülkeleri

         3.10.2. GTS’den Faydalanan Ülkeler

Tercihli Rejimden Faydalanma Koşulları

          3.11.1. EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Sertifikası

          3.11.2. Fatura Beyanı

 Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR.1 Dolaşım Belgesi Kullanımı

 Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesi Kullanımı

 Pan Avrupa Ülkeleri Arasındaki Ticarette EUR-MED Dolaşım Belgesinin Kullanımı Zorunluluğu

Serbest Ticaret Anlaşmalarında Menşe Kuralları ve Uygulaması

           3.15.1. Tamamen Elde Edilmiş Ürünler

           3.15.2. Yetersiz İşlem ve İşçilik

           3.15.3. Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler

3.16. Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK)

         3.16.1.  PAAMK ve Sistemine Dahil Olan Ülkeler

3.17. Batı Balkan Kümülasyonu

3.18. Menşe Kümülasyonu

          3.18.1. Menşe Kümülasyonu Çeşitleri

Türkiye ile AB Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü

3.20. Tedarikçi Beyanı

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

          3.21.1. EUR. 1 Dolaşım Sertifikalarının doldurulması

         3.21.2. EUR.1 Dolaşım Sertifikası Onay ve Vizesi

         3.21.3. EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi

         3.21.4. EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Reddine Yol Açan Teknik Nedenler

         3.21.5. İkinci Nüsha Dolaşım sertifikası

         3.21.6. Menşe İspat Belgelerinin Geçerlilik Süresi

         3.21.7. Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü

                       3.21.7.1. Sonradan Kontrolün Aşamaları;

                     3.21.7.2. Sonradan Kontrolde Cevap Verme Süresi;

                     3.21.7.3. Sonradan Kontrol Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler;

 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/1 inci maddesi

 Gümrük Kanunu’nun 56/2 Maddesi

3.24. Gümrük Kanunu’nun 57 Maddesi

3.25. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

         3.25.1. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

3.26. İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı

         3.26.1. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu

         3.26.2. Kurul’un görevleri

         3.26.3. Geçici Korunma Önlemi

         3.26.4. Korunma Önleminin Süresi ve Gözden Geçirilmesi

 

SORULAR

CEVAPLAR

BÖLÜM 4

4. EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ

4.1. Maliyet Çerçeveleri

4.2. Maliyet Formülü

4.3. Türkiye İçin Tarihi Süreç

4.4. Gümrük Kıymetinin Basamakları

4.5. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler (GY/115)

4.6. Satış Bedeli (Standart Yöntem)

         4.6.1. İhraç Amaçlı Satış (GY.45)

         4.6.2. Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat

         4.6.3. Zincirleme Satış (Son Satış Esas Alınır)

         4.6.4. Satış Bedeli Formülü

4.7. İskontolar

         4.7.1. Kabul Edilecek İskontolar

4.7.2. Kabul Edilmeyecek İskontolar

4.8. Eşyanın Satış Bedelinin Gümrük Kıymetine Esas Alınabilmesi  (GK 24)

4.9. İlişki 

4.10. Kıymete İlave Unsurlar (MD.27)

4.11. Alıcı Tarafından Bedelsiz veya Düşük Bedelle Sağlanan Mal Ve Hizmetler

4.12. Royalti ve Lisans Ücretleri

4.13. Kıymete Dahil Edilmeyecek Giderler (GK 28)

4.14. Satın Alma Komisyoncusunun Görevleri

4.15. Satış Komisyoncusunun Görevleri

4.16. Kıymet Bildirim Formu

4.17. Aynı Eşya

4.18. Benzer Eşya

4.19. Aynı veya Benzer Eşya

4.20. İndirgeme Yöntemi

4.21. Hesaplanmış Kıymette Yer Alan Unsurlar

4.22. Son Yöntem

4.23. Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Aşağıdaki Hususlar Esas Alınmaz

4.24. Serbest Bölgelerde Kıymet

4.25. İstisnai Kıymetle Beyan

4.26. Referans/Veri Fiyat Uygulaması

4.27. Kıymet Bazlı Gözetim

4.28. Cezalar

4.29. İtirazlar

4.30. Örnek Olay Çalışması

4.31. Teslim Şekilleri

         4.31.1. Ticari İşletmede Teslim – (EXW)

         4.31.2. Taşıyıcıya Teslim – (FCA)

         4.31.3. Gemi Doğrultusunda Teslim – (FAS)

         4.31.4. Gemi Bordasında Teslim – (FOB)

         4.31.5. Mal Bedeli ve Navlun – (CFR)

         4.31.6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun – (CIF)

         4.31.7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim – (CPT)

         4.31.8. Taşıma Ücreti ve Sigorta  Ödenmiş Olarak Teslim – (CIP)

         4.31.9. Belirtilen Noktada Teslim – (DAP)

         4.31.10. Terminalde Teslim – (DAT)

         4.31.11. Vergileri Ödenmiş Teslim- (DDP)

         4.31.12. Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri

         4.31.13. Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri

4.32. Gümrük Kıymeti (+27-28)/KDV Matrahı

SORULAR

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 5

5. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

5.1. Rejimin Amacı

5.2. Rejimin Yasal Dayanakları

5.3.   Tanımlar

5.4.   Hariçte İşleme Rejimine Konu Olmayacak Eşya

5.5.   Hariçte İşleme İzni

5.6.   İzin Şartları

5.7.   İzin Mercii

5.8.   İzin Süresi

5.9.   Vergilendirme

5.10. Tütün Ve Tütün Mamullerinin Hariçte İşleme İzin Belgesi Kapsamında Geçici İhracı

5.11. Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

5.12. Standart Değişim Sistemi

5.13. Ticaret Politikası Önlemleri

5.14. Taahhüdün Kapatılması

5.15. İthalatın Gerçekleşmemesi

5.16. Müeyyide

5.17. Usulsüzlük Cezası

5.18. Üçgen Trafik

5.19. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) ( Seri No:1)

         5.19.1 Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları

         5.19.2. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihracı yapılacak ticari eşya

         5.19.3. Sergi ve fuar eşyası

         5.19.4. Diğer çıkış işlemleri

         5.19.5. INF-2 Bilgi Formu

         5.19.6. Radyoaktif maddeler ve bunların kullanıldığı cihazların geçici ihracı ve yeniden ithali

         5.19.7. Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya

SORULAR

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 6

6. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

6.1.  Rejimin Tanımı

6.2.  Rejimin Amacı

6.3. Rejimin İthalat/İhracattaki Payı

6.4.  Rejimin Yasal Dayanağı

6.5.  Rejimin Uygulamaları

6.6.  Tanımlar

6.7.  İznin Verilmesi

6.8.  Şartlı Muafiyet Sistemi (ŞMS)

6.9.  ŞMS-Önceden İthalat

6.10. Eşdeğer Eşya

6.11. Şartlı Muafiyet Sistemi-Önceden İhracat

6.12. İndirimli Teminat (Tebliğ Md 9)

6.13. Yurt İçi Alım

6.14. Geri Ödeme Sistemi

6.15. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanmayacak Eşya

6.16. Rejim İçin Müracaat

6.17. Değişmemiş Eşya İthali

6.18. Müracaatların Değerlendirilmesi

6.19. Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

6.20. Dahilde İşleme İzin Belgesi

6.21. Belgeye İlişkin Süreler

6.22. Dahilde İşleme İzni (Dİİ)

6.23. Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi

6.24. Dahilde İşleme İzni Verilecek Eşya

6.25. İzine İlişkin Süreler

6.26. DİİB Değerlendirilmesi

6.27. Döviz Kullanım Oranı Aranmayacak Haller

6.28. Temsilci Aracılığıyla İthalat

6.29. İhracatın Gerçekleştirilmesi

6.30. Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya

6.31. DİİB /Dİİ’nin Kapatma Müracaatı

6.32. DİİB’in Kapatılması

6.33. İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler

         6.33.1. Diğer İşlemler

6.34. İkincil İşlem Görmüş Ürün

6.35. Müeyyide Uygulanacak Durumlar.

6.36. Uygulanacak Müeyyide

6.37. Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmayan Diğer Durumlar

6.38. Verginin Geri Verilmesi

6.39. Kısmi Teminat İadesi

6.40. Telafi Edici Vergi (TEV)

6.41. Rejim Kodları

6.42. DİİB  Kodları

6.43. DİİB/Dİİ Bilge Muafiyet Kodları

6.44. DİR Otomasyon Sistemi

6.45. Gümrük Yükümlülüğü Ve Cezalar

6.46. Müeyyideler

SORULAR

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 7

7. GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ (Kısa Kısa)

7.1.   Tanımlar

7.2.   Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine

İlişkin Liste; (Ek,63)

7.3.   Gümrük Yükümlülüğünün Doğmasi/Başlamasi

7.4.   Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler (GY 131.Md)

7.5.   Belge ve Bilgilerin Saklama Zorunluluğu

7.6.   Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanımından Önceki İşlemler

7.7.   Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım.

7.8.   Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzni

7.9.   Antrepo Rejimi

         7.9.1. Teminat Aranmayacak Durumlar

         7.9.2. Antrepoya Eşya Girişinin Durdurulması ve İznin Geri Alınması

         7.9.3. Teminat Türleri

7.10. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi (GK 124. Md.)

         7.10.1. Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

         7.10.2. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İznin Geçerlilik Süresi

         7.10.3. Rejimin sonlandırılması

         7.10.4. Cezai müeyyide

7.11. Geçici İthalat

         7.11.1. Taşıtlara ilişkin özel şartlar (15481/19’uncu madde)

         7.11.2. Taşıtlara ilişkin süreler (15481/20’nci madde)

         7.11.3. Cezai müeyyide

7.12. Tasfiye

         7.12.1. Tasfiye Yöntemleri

         7.12.2. Tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimi

7.13. Geri Verme-Kaldırma

7.14. Süreler

         7.14.1. Sürenin Durduğu Haller Ve Süre Uzatımı (GY 76 Md.)

7.15. Özet Beyan

         7.15.1. Özet Beyan Süreleri

         7.15.2. Özet Beyan Aranmayacak Haller (GY 61 Md.)

7.16. Varış Bildirimi (GY 71 Md.)

7.17. Eşyanın Boşaltılması (GY 74 Md.)

7.18. Eşyanın Gümrüğe Sunulması

7.19. Gümrük Beyanı

         7.19.1. Basitleştirilmiş Usulde Beyan

7.19.2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Tamamlayıcı Beyan

        7.19.3. Gümrüğe Sunulmadan Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi

7.20. Lehe Oran Uygulaması

7.21. Tam Ve Kısmi Muafiyet

         7.21.1. Tam Muafiyet

         7.21.2. Tam Muafiyet Eşyası

         7.21.3. Kısmi Muafiyet

         7.21.4. Tam ve Kısmi Muafiyetten Yararlandırılmayacak Eşya

         7.21.5. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

         7.21.6. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

         7.21.7. Gümrük mevzuatına göre Genel anlamda Teminat aranmayacak haller

         7.21.8. Geçici İthalat ve Tam Muafiyette Ceza

7.22. Transit Belgeleri

         7.22.1. Transitte Teminat ve Teminat Aranmayacak Haller

7.23. Ortak Transit- Topluluk Transiti

          7.23.1. Kapsamlı teminat tutarı

          7.23.2. Teminat Aranacak Haller

7.24. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna (Gk 167.Md)

7.25. Geri Gelen Eşya (GK 168 Md.)

7.26. Gümrük Kanununa Göre Para Cezaları/Kabahatler

         7.26.1. (Beyan ve Tespit Sonucuna göre Uygulanacak); (GK 234. Md.)

         7.26.2. (Yasak veya izne tabi eşyada) (GK 235 Md.)

         7.26.3. (Antrepo ve izin verilen diğer yerlerden usulsüz eşya çıkarılması) (GK 236 Md.)

         7.26.4. (Özet beyanda fazla/eksik çıkan eşyada) (GK 237 Md.)

         7.26.5. (Ekonomik Etkili Rejimlerde rejim ihlali) (GK 238 Md.)

         7.26.6. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar(GK 239 Md.)

         7.26.7. 241. Madde Uyarınca Usulsüzlük Cezasının Uygulanacağı Haller

7.27. Cezalarda Zamanaşımı (GK 231. Md.)

7.28. Cezaların Karara Bağlanması İle Vergi Ve Cezaların Tebliği

7.29. İtirazlar

7.30. Kararlar

BÖLÜM 8

8. İHRACAT REJİMİ,  İZİN LİSTELERİ, DFİF VE SINIR TİCARETİ

8.1.   Fiili İhracat

8.2.   İhracat Rejimi

8.3.   İhracat Yönetmeliği

8.4.   Bedelsiz İhracat

8.5.   İhracat Şekilleri ve Esasları

8.6. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

8.7.   İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (96/31)

8.8.   İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (İhracat 2006/7)

8.9.   İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi

8.10. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Primi (DFİF) Kesintisi Yapılacak Ürünler

8.11. Sınır Ticareti

         8.11.1. Sınır Ticareti Belgesi

         8.11.2. İl Değerlendirme Komisyonu:

         8.11.3. İthalat Uygunluk Belgesi

         8.11.4. İthalat

         8.11.5. Sınır Ticaret Merkezleri

         8.11.6. Ürün güvenliği

         8.11.7. Sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler

 

BÖLÜM 9

9. İHTİSAS GÜMRÜKLERİ VE TEBLİĞLER

9.1.   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

         9.1.1. Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 90)

         9.1.2. Çakmak İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 92)

         9.1.3 Halı İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 93)

         9.1.4. Otomotiv İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 94)

         9.1.5. Gübre İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 95)

         9.1.6. Deri ve Deriden Mamul Eşya İle Ayakkabı İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 96)

         9.1.7. Düz Cam İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 97)

         9.1.8. LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 98)

         9.1.9. Ham Petrol Ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 99)

         9.1.10. Pil ve Akümülatörler İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 102)

         9.1.11. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İhtisas Gümrüğü Uygulaması

(Seri No: 103)

         9.1.12. Atık ve Metal Hurdalar İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 104)

         9.1.13. Tekstil Eşyası İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 105)

         9.1.14. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine

Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve

Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

9.1.15. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrüğü Uygulaması (Seri No: 100)

9.1.16. Boru Hatları Veya Elektrik Telleri İle Taşınan ve Depolama İmkanı Olmayan Sürekli Akış Halindeki Eşyanın İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 9)

9.1.17. 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun Kapsamında İthali Yasak Oyun Alet ve Makinaların İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 13)

9.1.18. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İhtisas Gümrüğü Uygulaması(Seri No: 114)

 

BÖLÜM 10

10.İTHALAT YÖNETMELİĞİ KKDF,  TEKNİK DÜZENLEMELER-STANDARDİZASYON,  YATIRIM TEŞVİK VE İTHALAT REJİM KARARI TEBLİĞLERİ

10.1. Vergi Numarası

10.2. Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat

10.3. Kesin İthal

10.4. İthal Şahadetnamesi

10.5. Yatırım Teşvik

         10.5.1. Gümrük vergisi muafiyeti

         10.5.2. Katma değer vergisi istisnası

         10.5.3. Teminatlı işlemler

         10.5.4. Teşvik belgesi süresi

10.6. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)

         10.6.1. KKDF Kesintisi Yapılmayacak Eşyalar

10.7. KDV Oranları, KDV Kanunu (Madde28)

10.8. Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

10.9.  İthalat Rejim Kararı Tebliğleri

 

 

BÖLÜM 11

11. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

11.1. Kaçakçılık Fiilleri

11.2. Usul Hükümleri

11.3. Tanımlar

11.4. Kaçakçılık Suçları

11.5. Etkin Pişmanlık

11.6. Nitelikli Haller (Madde 4)

11.7. Sahte Belge

11.8. Zamanaşımı

11.9. Müsadere

11.10. Yetkili Merciler

11.11. Yolcu Beraberinde Getirilen Kaçak Eşya

11.12. Arama Ve El Koyma

11.13. Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta Elkoyma/Tasfiye

11.14. Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesi

         11.14.1. Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesi

11.15. Yasak Eşyanın Geri Gönderilmesi

11.16. Kaçakçılığı Önleme, İzleme Ve Araştırmakla Görevli Olanlar

11.17. Tutanaklar

11.18. Kontrollü Teslimat

11.19. Silah Kullanma Yetkisi

11.20. İkramiyeler

11.20.1. Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

SORULAR

CEVAPLAR

 

BÖLÜM 12

12. 15481 SAYILI BKK (MUAFİYET VE İSTİSNALAR)

12.1. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi

12.2. Yolcu Beraberi Eşya Muafiyeti

12.3. Posta/Hızlı Kargo Yoluyla Eşya Muafiyeti

12.4. Yerleşim Yeri

12.5. Posta/Hızlı Kargo Eşyası

12.6. Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış

Motorlu Veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları

12.7. Muafiyet Koşulları

12.8. Evlilik Nedeni İle Serbest Dolaşıma Giren Eşya

12.9. Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya

12.10. Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilecek Yakıt

12.11. Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest Dolaşıma Girmesi

         12.11.1. Muafiyet koşulları

         12.11.2. Muafiyetin istisnası

         12.11.3. Müracaat süreleri

12.12. Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

         12.12.1. Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar

BÖLÜM 13

DENEME SINAVLARI

DENEME SINAVI 1

DENEME SINAVI 2

DENEME SINAVI 3

DENEME SINAVI 4

DENEME SINAVI 5

DENEME SINAVI 6

DENEME SINAVI 7

DENEME SINAVI 8

DENEME SINAVI 9

DENEME SINAVI 10

DENEME SINAVI 11

DENEME SINAVI 12

DENEME SINAVI 13

DENEME SINAVI CEVAPLARI

Sayfa 662  KAYNAKÇA


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı