‌​

2022 TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK SORU BANKASI KİTABI

Ürün Kodu : KTG15

290,00 TL

AÇIKLAMA : TİCARET BAKANLIĞI - GÜMRÜK VE MUHAFAZA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK KONULARINI KAPSAYAN SORU BANKASI KİTABI - ŞEF, KISIM AMİRİ, BÖLGE AMİRİ, GÜMRÜK MÜDÜR YARDIMCISI, KAÇAK İSTİHBARAT MÜDÜRÜ ve GÜMRÜK MÜDÜRÜ kadrolarına yönelik GÜMRÜK, KAÇAKÇILIK, DIŞ TİCARET, ORTAK KONULAR VE SAİR MEVZUAT ile ilgili TÜM GÖREVDE YÜKSELME KONULARINI kapsayan ve 5 şıklı (A,B,C,D,E) 4.455 adet özenle hazırlanmış soru bulunmaktadır. Hazırlayan: Mehmet Öztürk

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

10.000 üzerinde soru ve 4 farklı modülden oluşan, Türkiye’nin En Etkin ve Sürekli Güncellenen Online Gümrük Test Portalına ulaşmak için tıklayınız.

30.01.2022 tarihinden itibaren kargo yapılabilecektir.


İÇİNDEKİLER

Gümrük Mevzuatı Testi

Gümrük Kanunu Testi………..(Sorular madde madde işlenmiştir).................. 1 – 86

Gümrük Yönetmeliği Testi…..(Sorular madde madde işlenmiştir)............... 87 – 223

Kıymet Testi.................................................................................... 224 – 246

Menşei  Testi.................................................................................. 247 – 264

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Mülga BKK) (15481) Testi......................... 265 – 282

1-Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Gümrük Genel Tebliği) (Seri No:4) Testi............................................................................................... 283 – 286

2-Yatımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) Testi..... 287 – 292

3-Uzlaşma Yönetmeliği Testi............................................................ 293 – 298

4-Hariçte İşleme (İhr.2017/5)-Hariçte İşleme-Geçici İhr. G.G.T. (Seri No:1) Testi............................................................................................... 299 – 311

5-Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Testi.............................. 312 – 316

6-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği G.G.T. (Seri No:6) Testi........... 317 – 319

7-Tır İşlemleri (Tır karnesi) Uygulama Tebliği G.G.T. (Seri No:1) Testi 320 – 331

8-Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Testi............................................................................................... 332 – 340

9-Tahsilat İşlemleri (Tahsilat tebliği) G.G.T. (Seri No:2) Testi.............. 341 – 348

10-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) Testi................... 349 – 362

11-Nihai Kullanım İzni Tebliği (Seri No:1) Testi.................................. 363 – 366

12-Transit Tebliği (Seri No:4) (G.G.T) Testi....................................... 367 – 381

13-Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin G.G.Tebliğ (Sıra No:1) Testi...... 382 – 383

14-Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği Testi...................... 384 – 391

15-Serbest Bölgeler Kanunu ve Yön. Testi........................................ 392 – 397

16- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:16) Testi......... 398 – 399

17- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14) Testi......................... 400 – 402

18- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15) Testi..... 403 – 404

19-1972 Konteyner Sözleşmesi ile G.G.T. (Ata Karnesi) Seri No: 4 Testi... 405 – 407

20- G.G.T. (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi) (Seri No:3) Testi. 408 – 409

21- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği Testi.. 410 – 410

22- G.G.T. (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 9) (Yatlar) Testi.................... 411 – 415

Yönetmelikler/Tebliğler Sorularının Cevap Şıkları.............................. 416 – 417

Gümrük Tarife Ve İstatistik Pozisyonu Testi (GTİP)............................ 418 – 427

Kıymet Hesaplamaları Konu  ve Testi............................................... 428 – 440

Dış Ticaret Mevzuatı Testi

İthalat Rejim Kararı ve Ticaret Politikası Önlemleri Testi............ 441 – 470

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Karar ve Diğer Mevzuat Testi. 470 – 480

İhracat Rejim Kararı ve diğer Mevzuat Testi................................ 480 – 500

Hariçte İşleme Rejim Kararı ve diğer Mevzuat Testi................... 501 – 507

Kambiyo-Ödeme Şekilleri-Teslim Şekilleri Testi.......................... 508 – 517

Sınır Ticareti Testi......................................................................... 517 – 521

Dış Ticaret Sorularının Cevap Şıkları................................................ 522 – 522

Kaçakçılık Mevzuatı Testi

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Testi........................................ 523 – 571

Tasfiye Yönetmeliği Testi ................................................................ 572 – 576

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan
Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiye Ve Yapılan Masraflara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği Testi.................................................... 577 - 582

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan 
Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği Testi........ 583 – 589

Ortak Konular Testi

1- T.C.Anayasası Testi (1982)........................................................... 590 - 609

2-Devlet Memurları Kanunu Testi (657)............................................. 610 - 632

3-İdari Yargılama Usul Kanunu Testi (2577)....................................... 633 - 640

4-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak.Kanun (4483) testi................................................................................................. 641 - 646

5-Bilgi Edinme Kanunu Testi (4982)................................................... 647 - 652

6-Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Testi (5018)........................ 653 -671

7-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hak.Kanun Testi (5176)...................... 672 - 675

8-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Testi (6331)................................... 676 - 682

9-Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kar. Testi (640 ve 1) 683 - 692

10-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak.Yönetmelik Testi 693 - 702

11-Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği Testi............... 703 – 708

Diğer Mevzuat Testleri

6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.Testi........................................................... 709 - 729

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Testi.................................. 730 - 748

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Testi................................... 749 -765

3628-Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Yolsuzluklarla Müc.Kn Testi.... 766 - 770

3071-Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun Testi................. 771 - 773

6245-Harcırah Kanunu Testi............................................................ 774 – 780

4734 Sayılı İhale Kanunu Testi.......................................................... 781 - 791

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu Testi.............................. 792 - 798

Nakit Kontrollerine İlişkin Gelenlge (2016/1-2017/1) Testleri............... .799 - 802

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Testi.................................................. 803 - 808

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Testi..................................... 809 - 823

815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve
Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat Ve Ticaret Hakkında Kanun Ve
Gümrük Gözetimiyle İlgili Tebliğ Testi................................................ 824 - 825

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Ve
İlgili Yönetmelik Testi........................................................................ 826 - 831

2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Testi............ 832 - 835

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aktarılmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunu Testi.................................................................... 836 - 839

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Diğer Aletler Hak.Kanun Ve Yön.Testi.... 840 - 844

Adli Kolluk Yönetmeliği Testi ............................................................ 845 - 846

Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Testi ..................................... 847 - 850

Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği Testi............... 851 - 858

Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usuller
Hakkında Yönetmelik Testi ............................................................... 859 - 861

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş-Çıkışın Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik Testi............................................................... 862 - 863

Sivil Hava Meydanları, Limanlar Ve Sınır Kapılarında
Güvenliğin Sağlanması, Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi
Hakkında Yönetmelik Testi............................................................... 864 - 865

Gümrükler Muhafaza Gen.Müd. Bütçesindeki
Gizli Hizmet Giderleri Yönergesi........................................................ 866 - 867

Pasaport Kanunu Testi..................................................................... 868 - 870

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Testi................................. 871 – 877

Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan
Yükleme, Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Denetimi
Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Testi............................................... 878 - 883

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi Testi................................... 884 – 895
Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı