‌​

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV HAZIRLIK MEVZUAT KİTAP SETİ-5 CİLT

Ürün Kodu : KTG21

250,00 TL

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV HAZIRLIK MEVZUAT KİTAP SETİ-5 CİLT , Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlanan Meslektaşlarımız için Tüm Sınav konularını içeren kapsamlı Mevzuat Seti 5 Ciltten oluşmaktadır.

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV HAZIRLIK MEVZUAT KİTAP SETİ-5 CİLT

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

* 2019 GÜNCEL

İçindekiler I


4458 Sayılı “Gümrük Kanunu”        


Gümrük Yönetmeliği Ve Ekleri        


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


2006/10895 Sayılı “Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı”  


5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”        


5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Göre Elkonulan Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin

Uygulama Yönetmeliği         


5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi

Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği


5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Göre Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik    


Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında

Yönetmelik    


Kaçakçılık Türleri İle İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşen Kamuoyuna İlan Edilmesine

Dair Yönetmelik        


Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik     


Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği         


Tasfiye Yönetmeliği  


2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar  


2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2016/8802)


2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat:2016/11)


2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)


2007/11864 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı


(İhracat:2007/5) Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği


Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği


Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği       


Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Kontrolü Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  
İçindekiler II


Gümrük Genel Tebliği(Fikri Ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)


Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)   


Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)


Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)


Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No:10) 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkinGümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 9)      


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)   


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)    


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 93)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)    


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No:95)     


Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)    


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 97)  


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 98)  


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 99)  


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 100)


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 102)


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  (Seri No: 103)


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) 


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) 


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114) 


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143) 


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)   


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)      


Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)          


Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)          


Gümrük Genel Tebliği (İhracat) (Seri No: 1)          


Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)


Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)        


Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)       


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)     


Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)  


Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) 


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 2)        


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)        


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)      


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)      


Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No: 1)


Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) (Seri No: 2)          


Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)     


Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1) 


Türkiye-Ab Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)        


Türkiyenin Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine Katılımı Hakkında Gümrük Genel Tebliği

(Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No:1    


Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No: 2     


Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasındaki Ticarette

Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği(Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No: 3          


Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)          


Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 5)      


Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)      


Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)      


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 1)          


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)          


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No 4)


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No 5)


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3     


Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)         


Gümrük Genel Tebliği (Yetki Devri) Seri No: 1     


Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)        


Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)


Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği   


Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale) (Seri No: 1)         


Gümrük Müşavirliği Ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin

Tebliğ 


3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun         


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar 99-13482  


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik        


İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar 2004-7305  


İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği   


İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar 7004-7304


İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği           


Bkk 2013-4284 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı          


Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve Standardizasyon Yönetmeliği 2004         


Ce İşareti Yönetmeliği (2011-2588 Sayılı Bkk)      


Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar 88-13384       


İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 2006-7


Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ No İhracat 2008 12


İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 96-31         


95/7606 Sayılı İthalat Rejimi Kararı İle 2011/2203, 2014/6692, 2014/6884, 2015/8306, 2016/8795,2016/9640, 2016/9647,  2017/9750 Ve 2017/11168 Sayılı Ek Karar (Ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)     


İthalat Yönetmeliği    


İthalat Tebliği 2018-1


İhracat Rejim Kararı 22.12.1995 95-7623   


İhracat Yönetmeliği 2006     


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 2012-3305 Sayılı Bkk   


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2012-01         


5326 Sayılı Kabahatler Kanunu       

İçindekiler III


3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu          


Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği     


D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik    


Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Tespiti Hakkında Yönetmelik    


Türkiye Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik           


Türkiye İle Morityus Arasında Sta Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye - Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik           


Türkiye-Malezya Sta Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik       


Türkiye İle İran Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik           


Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik           


Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı

Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik         


İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin

Tespiti Hakkında Yönetmelik           


Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik


Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı (Faroe Adaları)Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik       

           

Türkiye Tarafından Tanınan Gts Kapsamında İhracatta Düzenlenecek Eur.1 Dolaşım Belgesi Ve Fatura Beyanı Yönetmeliği   


Bkk 2014-7064 Gts Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar  


3065 Katma Deger Vergisi Kanunu 


Kdv Oranlarına İlişkin Bkk 2007-13033      


4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genelge 2014-12 Ötv I Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerine Konu Eşya İthalatında Alınacak Teminat Mektubu İşlemleri          


32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar  


İçindekiler IV

Türk Gümrük Tarife Cetveli


İçindekiler V

2018 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı