‌​

DIŞ TİCARET VE AKREDİTİFLİ İŞLEMLERİN ULUSLARARASI UYGULAMALARI KILAVUZU

Ürün Kodu : KTG07

95,00 TL 110,00 TL

Dış Ticaret ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Kılavuzu Yazar:Nihat TURHAN * Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Satış Sözleşmesi * Dış Ticarette Teslim Şekilleri(Incoterms 2000-2010 * Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulamaları * Yurt Dışı Garantiler ve Kontrgarantiler * Akreditifler İçin Milletlerarası Ticaret Odasınca Yayınlanan Ucp600 Sayılı Yeknesak Kuralların Uygulanması Ve Madde Yorumları * Akreditif Kapsamında İbraz Edilen Belgelerin Kontrol Listesi (Check List) Ve Genel Rezerv Konuları

Stokta Var

Güvenli Alışveriş

Kitap, kalın kapaklı ve ciltli olarak 624 sayfadan oluşmakta olup, kitapta yer alan 90 yakın şema ve belgeler renkli olarak basılmıştır.

 

Kitabı hazırlamamdaki temel amacım, dış ticaret işlemlerinde yoğun bir şekilde kullanılmakla birlikte yeterince doğru bilgiye sahip olunmadığını düşündüğüm akreditifli ödeme sistemi hakkında siz değerli okurlarımı bilgilendirmek, oluşabilecek riskleri önceden görmenizi sağlamak, yaşanan sorunlarla başa çıkılabilmesini öğretmek ve haklarınızı savunabilecek bilgilere ulaşabileceğiniz kapsamlı bir kaynak oluşturmaktı.

 

Bu nedenle:

ü  Revize edilerek 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren akreditifli işlemlerin uluslararası kuralları olan UCP 600’de yer alan 39 maddenin her biri fıkra fıkra, bent bent ele alınarak ayrıntılı bir şekilde yorumlanmış ve uygulamaya yönelik örnekler verilmiş,

 

ü  Akreditif kapsamında ibraz edilecek belgeler için “Kontrol Listesi” (Check List)  hazırlanarak kusursuz (rezervsiz) belge ibraz edilmesi veya ibraz edilen belgelerin kontrol edilmesine yardımcı olmaya çalışılmış, beraberinde gerek akreditif şartları gerekse ibraz edilen belgeler kapsamında en sık rastlanan rezerv konularına da yer verilmiş,

 

ü  SWIFT formatı kapsamında açılan akreditif metninin “metin analizi” yapılarak, akreditif metninin incelenmesinde kolaylık sağlanmasına yönelik metin içinde yer alan bölümlerin ne anlam ifade ettiği anlatılmış,

 

ü  Yurt dışı garantiler ve kontrgarantilerin nitelikleri detaylı olarak açıklanmış,  garanti mektubu ve garanti akreditiflerinin (standby L/C) metin analizleri yapılarak örnekler verilmiştir.

 

Bunlara ilaveten:

ü  Dış ticarette ödeme yöntemleri olan “Peşin Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Ödeme” ve “Akreditifli Ödeme” yöntemleri detaylı olarak anlatılarak bu ödeme yöntemlerinin her birinin işleyiş süreçleri net bir şekilde şematize edilmiş, 

 

ü  Teslim şekillerinin (İNCOTERMS 2010) tamamı anlatılmış; her bir teslim şeklinde taraflar açısından risk ve masrafların geçiş noktaları net olarak görülebilir bir şekilde şematize edilmiş, tarafların üstlenmesi gereken masrafların bulunduğu ”maliyet tablosu”na da yer verilmiştir.

 

Bu eserimin:

 

-       Dış ticaret sahasında faaliyet gösteren tüm işletmelere,

-       Bu konuda insan kaynağı yetiştiren yüksek eğitim kurumlarına,

-       Uluslararası ticaret hukuku ile ilgilenen avukatlara,

-       Bankaların dış ticaret bölümünde çalışan değerli meslektaşlarıma,

-   Gümrük Müşavirlerine,

 

uzun yıllar faydalı olduğunu görmek beni çok mutlu edecektir.

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız
İçindekiler

I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN  BELGELER VE  SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1. DIŞ TİCARETTE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1.1. . BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE OLMASI GEREKEN  HUSUSLAR

1.1.2. . GENEL BİR MAL ALIM/SATIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1.2. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

1.2.1. . TİCARİ BELGELER

1.2.1.1. .. Proforma Fatura (Proforma Invoice)

1.2.1.2. .. Ticari Fatura (Commercial Invoice)

1.2.1.3. .. Tasdikli Fatura (Certified/legalized invoice)

1.2.1.4. .. Konsolosluk Faturası (Consular invoice)

1.2.1.5. .. Çeki Listesi (Weight List)

1.2.1.6. .. Koli/Ambalaj Listesi (Packing List)

1.2.1.7. .. Gözetim Belgesi (Certificate of Inspection)

1.2.1.8. .. Kalite Kontrol Belgesi (Quality Control Certificate)

1.2.1.9. .. Analiz Belgesi (Certificate of Analysis)

1.2.1.10. Ekspertiz Raporu (Expertise Report)

1.2.2. . RESMİ BELGELER

1.2.2.1. .. Dolaşım Belgeleri (Movement Certificate)

1.2.2.2. .. A.TR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate of A.TR)

1.2.2.3. .. EUR.1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate of EUR.1)

1.2.2.4. .. EUR-MED Dolaşım Belgesi (Movement Certificate of EUR-MED)

1.2.2.5. .. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Orgin)

1.2.2.6. .. Özel Menşe Şahadetnamesi - FORM A (Certificate of Origin Form A)

ÜLKELERE GÖRE DÜZENLENECEK SERBEST DOLAŞIM BELGELERİ

1.2.2.7. .. Sağlık ve Veteriner Sertifikaları (Health/ Sanitery / Phytosanitery Cartificate, Veterinary Certificate)

1.2.2.8. .. Helal Belgesi (Helal Certificate)

1.2.2.9. .. Radyasyon Belgesi (Rediation Certificate)

1.3. TAŞIMA BELGELERİ

1.3.1. . DENİZ KONŞİMENTOSU (Marine/Ocean Bill of Lading)

1.3.1.1. .. Konşimento Türleri

1.3.1.1.1. ... Kısa Konşimento (Short Form Bill Of Lading)

1.3.1.1.2. ... Düzgün Hat Konşimentosu (Liner Bill Of Loading)

1.3.1.1.3. ... Konteyner Konşimentosu (Container Bill Of Loading)

1.3.1.1.4. ... Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento: (Charter Party B/L)

1.3.1.1.5. ... Ciro Edilemez Denizyolu Taşıma Senedi (Non- Negotiable Sea Waybill)

1.3.1.1.6. ... Baştan Başa Konşimento (Through Bill Of Loading)

1.3.1.1.7. ... Çok Amaçlı Taşıma Belgesi/Kombine Taşıma Belgesi (Multimodal / Combined Transport Document)

1.3.2. . HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ

1.3.2.1. .. Havayolu Taşıma Senedi (Air Waybill)

1.3.2.2. .. Komisyoncu Taşıma Belgesi (House Air Waybill)

1.3.3. . KARAYOLU TAŞIMA SENEDİ/CMR (Road Waybill)

1.3.4. . NAKLİYECİ MAKBUZLARI- FIATA Belgeleri

1.3.5. . DEMİRYOLU HAMULE SENEDİ (Rail Consigment Note / CIM)

1.4. SİGORTA BELGELERİ

1.4.1. . SİGORTA MEKTUBU/ KUVERTÜR NOTLARI (Broker’s Cover Note)

1.4.2. . SİGORTA BELGELERİ (Insurance Certificate)

1.4.3. . SİGORTA POLİÇESİ (Insurance Policy)

1.4.4. . SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER VE TEMİNAT TÜRLERİ

1.5. FİNANSMAN BELGELERİ

1.5.1. . POLİÇE (Bill Of Exchange/ Draft)

1.5.2. . EMRE YAZILI SENET/BONO (Promissory Note)

 

II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE  TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)

2. ... DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)

2.1. EXW- EXWORKS (İşyerinde Teslim)

2.2. FCA- FREE CARRIER (Taşıyıcıya Masrafsız)

2.3. FAS- FREE ALONGSIDE SHIP (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)

2.4. FOB- FREE ON BOARD (Gemide Masrafsız)

2.5. CFR- COST AND FREIGHT (Masraflar ve Navlun)

2.6. CIF- COST, INSURANCE AND FREIGHT (Masraflar,  Sigorta ve Navlun)

2.7. CPT-CARRIAGE PAID TO (Taşıma Ödenmiş Olarak)

2.8. CIP- CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak)

2.9. DAT- DELIVERED AT TERMINAL (Terminalde Teslim)

2.10................................................... DAP- DELIVERED AT PLACE (Belirlenen Yerde Teslim)

2.11...................... DDP- DELİVERED DUTY PAİD (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim)

 

III. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE  ÖDEME ŞEKİLLERİ VE UYGULAMALARI

3..... DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ ve UYGULAMALARI

3.1. PEŞİN ÖDEME (Advance Payment- Down Payment-Prefinance)

3.1.1. . PEŞİN ÖDEMENİN İŞLEYİŞ SÜRECİ

3.2. MAL MUKABİLİ ÖDEME (Open Account-Cash Against Goods)

3.2.1. . MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ

3.3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (Collections-Cash Against Documents)

3.3.1. . VESAİK MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ

3.3.2. . MİLLETLERARASI TİCARET ODASINCA YAYINLANMIŞ TAHSİLLER İÇİN YEKNESAK KURALLAR (URC 522) HAKKINDA AÇIKLAMA

3.4. KABUL KREDİLİ ÖDEME (Acceptance credit)

3.4.1. . KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ ÖDEME ŞEKLİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ

3.5. AKREDİTİF (Letter of Credit)

3.5.1.1. .. Akreditifin Tanımı

3.5.1.2. .. Tarafların Bilmesi Gerektiği Önemli Hususlar

3.5.1.3. .. Akreditif Şartları Belirlenirken Mutabık Kalması Gereken Genel Konular

3.5.1.4. .. Akreditif Kapsamındaki Sözleşmeler

3.5.2. . AKREDİTİFİN TARAFLARI

3.5.2.1.... Amir- İthalatçı (Aplicant)

3.5.2.2. .. Amir Banka (Opening or issuing Bank)

3.5.2.3. .. Lehtar- İhracatçı (Beneficiary)

3.5.2.4. .. Lehtar Bankası (ihbar/ Görevli/Teyit Bankası)

3.5.2.4.1. ... İhbar bankası (Advising Bank)

3.5.2.4.2. ... Görevli Banka (Nominated Bank)

3.5.2.4.3. ... Teyit Bankası (Confirming Bank);

3.5.3. . AKREDİTİFLERİN SINIFLANDIRILMASI

3.5.3.1. .. Sağladığı Güvenceler Açısından Akreditifler

3.5.3.1.1. ... Kabili Rücu Akreditif / Dönülebilir (Revocable Credit)

3.5.3.1.2. ... Gayrikabili Rücu Akreditif / Dönülmez / Irrevocable Credit

3.5.3.1.2.1. Teyitsiz Akreditif /Unconfirmed Credit

3.5.3.1.2.2. Teyitli Akreditif/Confirmed Credit

3.5.3.2. Ödeme Şekline Göre Akreditifler

3.5.3.2.1. ... Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight L/C- By Payment)

3.5.3.2.1.1...... Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditifin Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.2.1.2. .... Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditifin Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.2.2. ... Vadeli Akreditif/Belirlenen Vadede Ödemeli (Deferred Payment)

3.5.3.2.2.1. .... Vadeli Akreditifin Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.2.2.2. .... Vadeli Akreditifin Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.2.3. ... Kabul Kredili Akreditif (Poliçe Kabullü / Acceptance L/C)

3.5.3.2.3.1. .... Kabul Kredili Akreditifin Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.2.3.2. .... Kabul Kredili Akreditifin Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.2.4. ... Peşin Ödemeli Akreditifler (Red- Green Clause L/C)

3.5.3.2.4.1. .... Red- Clause Akreditif /Kırmızı Şartlı Akreditif

3.5.3.2.4.1.1. .. Red Clause (Peşin Ödemeli) Akreditifin  Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.2.4.1.2. .. Red Clause (Peşin Ödemeli) Akreditifin  Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.2.4.2. .... Green Clause (Peşin Ödemeli) Akreditif(Yeşil Şartlı Akreditif)

3.5.3.2.4.2.1. Greeen Clause (Peşin Ödemeli) Akreditifin Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.2.4.2.2. Green Clause (Peşin Ödemeli) Akreditifin Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.2.5. ... Karışık Ödemeye İmkân Veren Akreditifler Akreditifler (Mix Payment)

3.5.3.3. .. Finansman Özellikli Akreditifler

3.5.3.3.1. ... Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter Of Credit)

3.5.3.3.1.1. .... Devredilebilir Akreditifin Teyitsiz İşleyiş  Süreci

3.5.3.3.1.2. .... Devredilebilir Akreditifin Teyitli İşleyiş  Süreci

3.5.3.3.2. ... Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)

3.5.3.3.2.1. .... Karşılıklı Akreditifin Teyitsiz İşleyiş Süreci

3.5.3.3.2.2. .... Karşılıklı Akreditifin Teyitli İşleyiş Süreci

3.5.3.3.3. ... Yenilenen/Döner Akreditif (Revolving Letter Of Credit)

3.5.4. . AKREDİTİF METİN ANALİZİ

 

IV. BÖLÜM

YURT DIŞI GARANTİLER VE KONTRGARANTİLER

4. ... BANKA GARANTİLERİ

4.1.1. . TEMİNAT MEKTUPLARI (Letter of Guarantee)

4.1.2. . KONTRGARANTİ

4.1.3. . TARAFLAR

4.1.4. . TAZMİN

4.2. YURT DIŞI GARANTİ MEKTUPLARI / KONTR-GARANTİLER

4.2.1. . HARİCİ GARANTİ

4.2.2. . HARİCİ KONTRGARANTİ

4.3. TEMİNAT MEKTUBU/KONTRGARANTİ TÜRLERİ

4.3.1. . GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU/İHALE GARANTİSİ (Bid Bonds, Tender Guarantees)

4.3.2. . KESİN TEMİNAT MEKTUBU/GEREĞİNİN YERİNE GETİRME GARANTİSİ (Performance Bond)

4.3.3. . AVANS TEMİNAT MEKTUBU (Advance Payment Guarantee):

4.3.4. . ÖDEME GARANTİSİ (Payment Guarantee)

4.3.5. . KREDİ GARANTİSİ / GERİ ÖDEME GARANTİSİ (Repayment Guarantee)

4.4. YURT DIŞI GARANTİ MEKTUPLARININ DÜZENLENMESİ VE UYGULAMA

4.4.1. . YURT DIŞI GARANTİ MEKTUBUNDA OLMASI  GEREKEN HUSUSLAR VE METİN ANALİZİ

4.4.2. . DİREK HARİCİ GARANTİ ÖRNEKLERİ

4.4.3. . GARANTİ MEKTUPLARI YEKNESAK KURALLARI (URDG –ICC 458)

4.5. GARANTİ AKREDİTİFLERİ (STAND –BY L/C)

4.5.1. . STAND-BY L/C’NİN; TİCARİ AKREDİTİFLERDEN, TEMİNAT MEKTUPLARINDAN VE KONTRGARANTİDEN FARKLI YÖNÜ

4.5.1.1. .. Stand-By L/C İle Ticari Akreditif Arasındaki Fark

4.5.1.2. .. Stand-By L/C İle Teminat Mektubu Arasındaki Fark

4.5.1.3. .. Stand-By L/C’nin Kontrgaranti’den Farkı

4.5.2. . GARANTİ MEKTUPLARI YEKNESAK KURALLARI (URDG) İLE STANDBY L/C YEKNESAK KURALLAR (ISP 98) ARASINDAKİ BENZERLİKLER

4.5.3. . GARANTİ MEKTUPLARI YEKNESAK KURALLARI (URDG) İLE STANDBY L/C YEKNESAK KURALLAR (ISP 98) ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

4.5.4. . COMMERCİAL STANDBY L/C ÖRNEĞİ/METİN  ANALİZİ

 

V. BÖLÜM

AKREDİTİFLER İÇİN  MİLLETLERARASI  TİCARET ODASINCA YAYINLANAN UCP600 SAYILI YEKNESAK  KURALLARIN UYGULANMASI VE 
MADDE YORUMLARI

Madde 1 - ...... UYGULAMA ALANI

Madde 2- ....... TANIMLAR

Madde 3- ....... YORUMLAR

Madde 4- ....... SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA AKREDİTİFLER

Madde 5- ....... MALLAR, HİZMETLER VEYA YAPILAN İŞLER KARŞISINDA BELGELER

Madde 6- ....... KULLANIM YÖNTEMİ, VADE TARİHİ VE İBRAZ YERİ

Madde 7- ....... AMİR BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 8- ....... TEYİT BANKASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9- ....... AKREDİTİFLERİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN İHBAR EDİLMESİ

Madde 10- ..... DEĞİŞİKLİKLER

Madde 11- ..... TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, ÖN İHBARI YAPILAN AKREDİTİFLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Madde 12- ..... GÖREVLENDİRME

Madde 13- ..... BANKALAR ARASINDAKİ RAMBURSMAN  DÜZENLEMELERİ

Madde 14- ..... BELGELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN STANDART

Madde 15- ..... UYGUN İBRAZ

Madde 16- ..... REZERVLİ/UYGUN OLMAYAN BELGELER, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİ

Madde 17- ..... ORİJİNAL BELGELER VE KOPYALAR

Madde 18- ..... TİCARİ FATURA

Madde 19- ..... EN AZ İKİ FARKLI TAŞIMA ŞEKLİNİ KAPSAYAN TAŞIMA BELGESİ

Madde 20- ..... KONŞİMENTO

Madde 21- ..... CİRO EDİLMEZ DENİZYOLU SENEDİ

Madde 22- ..... CHARTER PARTY KONŞİMENTO

Madde 23- ..... HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ

Madde 24- ..... KARAYOLU, DEMİRYOLU VEYA KARASAL SUYOLU TAŞIMA BELGELERİ

Madde 25- ..... KURYE ALINDISI, POSTA ALINDISI VEYA POSTALAMA SERTİFİKASI

Madde 26- ..... “GÜVERTE ÜZERİNDE” “YÜKLETENİN TARTI, SAYIM VE İÇERİK” BEYANI VE NAVLUNA EK MASRAFLAR

Madde 27- ..... TEMİZ TAŞIMA BELGELERİ

Madde 28- ..... SİGORTA BELGESİ, KAPSAMI VE TUTARI

Madde 29- ..... VADE TARİHİNİN VEYA İBRAZIN SON GÜNÜNÜN UZATILMASI

Madde 30- ..... AKREDİTİF TUTARINDA, MAL MİKTARINDA VE BİRİM FİYATLARINDA TOLERANS

Madde 31- ..... KISMİ KULLANIMLAR VEYA KISMİ YÜKLEMELER

Madde 32- ..... KISIMLAR/PARTİLER HALİNDE KULLANIMLAR VEYA YÜKLEMELER

Madde 33- ..... İBRAZ SAATLERİ

Madde 34- ..... BELGELERİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARIN ÜSTLENİLMESİ

Madde 35- MESAJLARIN İLETİLMESİNE VE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMESİ

Madde 36-...... MÜCBİR SEBEP

Madde 37- ..... TALİMAT VERİLEN TARAFIN EYLEMLERİ İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEMESİ

Madde 38- ..... DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİFLER

Madde 39- ...... AKREDİTİFTEN OLUŞACAK FONLARIN TEMLİKİ

 

VI. BÖLÜM

AKREDİTİF KAPSAMINDA  İBRAZ EDİLEN BELGELERİN KONTROL LİSTESİ (CHECK LİST) VE GENEL REZERV KONULARI

6.1. AKREDİTİF KAPSAMINDA İBRAZ EDİLEN BELGELERİN  KONTROL LİSTESİ

6.1.1. . FATURA / INVOICE

6.1.2. . DENİZ KONŞİMENTOSU

6.1.3. . KOMBİNE/ÇOK ÇEŞİTLİ TAŞIMA BELGESİ

6.1.4. . CİRO EDİLEMEZ DENİZYOLU TAŞIMA SENEDİ

6.1.5. . CHARTER PARTY KONŞİMENTO

6.1.6. . KARAYOLU TAŞIMA BELGESİ (CMR)

6.1.7. . HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ

6.1.8. . SİGORTA BELGELERİ (INSURANCE POLICY / INSURANCE

6.1.9. . DOLAŞIM BELGESİ (A.TR)

6.1.10. MENŞE ŞAHADETNAMESİ

6.1.11. POLİÇE / BILL OF EXCHANGE

6.2. BİR AKREDİTİFTE KONTROL EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR VE GENEL REZERV KONULARI

6.2.1... AKREDİTİF ŞARTLARINA İLİŞKİN

6.2.2... TİCARİ FATURANIN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.3. . DENİZ KONŞİMENTOSU’NUN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.4. . KOMBİNE TAŞIMA BELGESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.5. . CMR- KARAYOLU TAŞIMA BELGESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.6. . HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.7. . DEMİRYOLU TAŞIMA BELGESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.8. . KURYE VE POSTA MAKBUZLARININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.9. . PAKETLEME/AMBALAJLAMA LİSTESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.10. AĞIRLIK LİSTESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.11. MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.12. SİGORTA POLİÇESİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

6.2.13. MALİ BELGELERİN (POLİÇE) UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN

NİHAT TURHAN

1960 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde doğdu.  Orta eğitimini Çankırı, liseyi İstanbul/Çatalca, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına Halk Bankası Karaköy Şubesi Dış İşlemler Bölümünde başladı. Daha sonra sırasıyla; Arap Türk Bankası, The Chase Manhattan Bank,  Osmanlı Bankası, Bayındır Bank, Anadolu Bankası, GSD Yatırım Bankası gibi özel bankalarda; Dış İşlemler ve Mevzuat Departmanlarında yöneticilik ve müdürlük yaptı. Bu süreç içinde, bankalarda, reel sektörde ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Yüksek Lisans Programlarında “Dış Ticaret” ve “Dış Ticaretin Finansmanı” konularında eğitim ve ders verdi.

Halen bu alanda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermenin yanı sıra Doğuş Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesinde Lisans/Ön Lisans, Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans Programlarında  öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Yayınlanmış Eseri  :

“DIŞ TİCARET VE AKREDİTİFLİ İŞLEMLERİN ULUSLAR ARASI UYGULAMALARI KILAVUZU” 

AKREDİTASYON

İhracatta Yönelik Devlet Yardımları “İhracat 2007/3” Sayılı Tebliğ kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı/İGEME tarafından desteklenen eğitimlerde, eğitim verme konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiştir.


Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı