‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2021 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-18.11.2021

Kitabımızın 432nci sayfası madde 10 elkonulan araç alıkonulur. Aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekir.

taşıt, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulur.

Kitabımızın 432nci sayfası (Aracın değeri kadar teminat alıkoyma tarihinden itibaren 30 gün) ile başlayan cümlenin başını Aracın yerine Taşıtın ibaresi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Kitabımızın 432nci sayfası (Araç Değeri; Kara taşıtlarında; kasko değeri, Deniz taşıtlarında ) ile başlayan cümlenin başını Araç yerine Taşıtın ibaresi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 432nci sayfası (MADDE 11- Elkonulan eşyanın muhafazası) 5nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

ü El konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ile ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilir. Ancak ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun görülenler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

7/24 İletişim Hattı