‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2021 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-16.08.2021

Kitabımızın 50nci sayfası (Pan Avrupa Akdeniz Konvansiyonu ; ) başlığı altında yer alan FİLİSTİN den sonra gelmek üzere GÜRCİSTAN eklenmesi gereklidir.  

Yine aynı sütün başında yer alan FİLİSTİN ve GÜRCİSTAN listeden çıkarılması gerekmektedir. 

Kitabımızın 51nci sayfası (PAAMKonvansiyonu – PAAMK + Batı Balkan+Kosova+Fareo Adaları, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,¬Makedonya, Sırbistan , Arnavutluk) kısmına  Filistin eklenmesi gerekmektedir. 

Kitabımızın 49ncu sayfasında yer alan Batı Balkan Menşe Kümülasyon listesinden KARADAĞ ile üzeri çizili ARNAVUTLUK silinmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 50nci sayfasında yer alan Pan Avrupa Akdeniz Konvansiyonu ;  kısmına Gürcistandan sonra gelmek üzere KARADAĞ eklenmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 51nci sayfadan başlayıp 52nci sayfaya sarkmaktadır  PAAMKonvansiyonu – PAAMK + Batı Balkan+Kosova+Fareo Adaları, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,¬Makedonya, Sırbistan , Arnavutluk, Filistin kısmından başlayarak aşağıdaki bilgiyi eklememiz gereklidir.

PAAMKonvansiyonu – PAAMK + Batı Balkan+Kosova+FareoAdaları,Gürcistan,Moldova,Ukrayna,Makedonya,Sırbistan, 
Arnavutluk,Filistin, Karadağ,EFTA Ülkeleri 
Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı

Fatura Beyanı İçin Maksimum Tutarlar:
Not:Onaylanmış İhracatçılar için bedel sınırlaması yoktur
Efta + Akdeniz Ülkerleri(Fas,İsrail,Mısır,Suriye(askıda),Tunus) için: 6000 Eur 
Batı Balkan Grubu:(Bosna-Hersek ,Kosova): 6000 Eur 
Morityus,Şili: 6000 Eur
Malezya(01.08.2015):10000 Usd  - Geçerlilik: 12 Ay 
Güney Kore: Sınır bulunmamaktadır. – Geçerlilik: 12 Ay
İran: Menşe İspat Belgesi düzenlenmektedir – Geçerlilik: 6 Ay 
D-8 : D-8 Menşe İspat Belgesi düzenlenmektedir – Geçerlilik: 6 Ay

Kitabımızın 333ncü sayfası G.K.MADDE 211- 1nci fıkrası revize
1. Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır.
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez.

7/24 İletişim Hattı