‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-31.10.2019

Kitabımızın 243. Sayfasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

DAHİLDE İŞLEME İZNİ SÜRELER – GENELGE (2013/19)

2006/12SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA
YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-a

Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-b

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması

6 AY

14/1-c

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler

12 AY

14/1-ç

Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması

6 AY

14/1-d

Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması, (a ve b maddeleri hariç)

6 AY

a) Halı ve kilim tamiri


12 AY

b) Sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri

14/1-e

Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı

6 AY

14/1-f

a) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,

6 AY

b) Asorti bağırsağın tüplenmesi ve asorti bağırsak ihracatına yönelik (a) maddesinde sayılan diğer işlemler.

8 AY


14/1-g

Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi

12 AY


14/1-ğ

Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi

12 AY

14/1-h

Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-ı

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

12 AY

20/2

Gemi inşa, komple tesis ve benzeri ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünler.

*PROJE SÜRESİ KADAR.


7/24 İletişim Hattı