‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2019 GÜMRÜK SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI GÜNCELLEMELERİ-11.09.2019

11 Eylül tarihinde yayımlanan resmi gazete ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kosova’nın Batı Balkan Menşe Kümülasyonuna eklendiği gözükmektedir.

Dolayısıyla kitabımızın 49. Sayfasındaki tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

İHRACATTA GÜMRÜK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN  ÜLKELER

               

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN 

EFTA ÜLKELERİ

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN

ÜLKELER

PAAMK SİSTEMİ (STA)

KAPSAMINDA

 EUR.1 VEYA EUR-MED

BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

 

 

ALMANYA

AVUSTURYA                     

BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUM. 

DANİMARKA

ESTONYA 

FİNLANDİYA

FRANSA

HIRVATİSTAN

HOLLANDA

İNGİLTERE

İRLANDA

İSPANYA         

İSVEÇ

İTALYA

KIBRIS

LETONYA

LİTVANYA

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

 

İSVİÇRE

İZLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEÇ

 

ARNAVUTLUK

BOSNA-HERSEK

KARADAĞ

KOSOVA

 

FAS

İSRAİL

MISIR

SURİYE (ASKIDA)

TUNUS

ÜRDÜN

(ASKIDA)

İSVİÇRE

İZLANDA

LIECHTENSTEIN
NORVEÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabımızın 51 ve 52. Sayfasındaki hükümler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

* Kosova – Eur.1 Türkiye’ye ithalatta tek taraflı

 Not: Uygulama için Menşei yönetmeliği çıkması bekleniyor

* Singapur – Menşe beyanı – Geçerlilik: 12 Ay

PAAMKonvansiyonu – PAAMK + Batı Balkan+Kosova+Fareo Adaları,Gürcistan,Moldova,Ukrayna,Makedonya,Sırbistan 

Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı

Fatura Beyanı İçin Maksimum Tutarlar:

Not:Onaylanmış İhracatçılar için bedel sınırlaması yoktur

Efta + Akdeniz Ülkerleri(Fas,İsrail,Mısır,Suriye(askıda),Tunus) için: 6000 Eur

Batı Balkan Grubu:(Arnavutluk,Bosna-Hersek ,Karadağ,Kosova Sırbistan,): 6000 Eur

Morityus,Şili,Filistin,Gürcistan : 6000 Eur

Kosova(Not: Uygulama için Menşei yönetmeliği çıkması bekleniyor):6000 Eur

Malezya(01.08.2015):10000 Usd  - Geçerlilik: 12 Ay

Güney Kore: Sınır bulunmamaktadır. – Geçerlilik: 12 Ay

İran: Menşe İspat Belgesi düzenlenmektedir – Geçerlilik: 6 Ay

D-8 : D-8 Menşe İspat Belgesi düzenlenmektedir – Geçerlilik: 6 Ay


7/24 İletişim Hattı